! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Hvad skal jeg gøre, når installationen meddeler, at der er behov for en opdatering?

Når der indlæses ny programmering i installationen, kontrollerer softwaren automatisk, om modulerne og kontrollerne i installationen anvender den seneste softwareversion. Hvis der kræves en opdatering, vises der en meddelelse. Det er vigtigt at opdatere Niko Home Control installationen for at kunne bruge den seneste version af softwareværktøjerne og -funktionaliteterne og afhjælpe eventuelle fejl i installationen. Afhængigt af installationen gennemgår softwareguiden de forskellige trin i opdateringen, mens den giver de nødvendige instruktioner.