! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Hvorfor vil Digital black ikke klikke fast på monteringsbeslaget?

  • Sikkerhedsskruen i bunden af displayet kan muligvis blokere klikkemekanismen.
    Kontroller at sikkerhedsskruen er skruet helt ind i ulåst placering (se trin d i vejledningen, men drej skruen helt til højre (helt ind) for at gøre det muligt at montere displayet, før det låses ved at dreje skruen til venstre (maks. 4 omdrejninger).

  • Digital black er ikke sat rigtigt ned over de fremspringende holdere øverst på monteringsbeslaget (se trin c i vejledningen). Prøv at sætte Digital black ned over de fremspringende holdere igen.
    Digital black skal let kunne klikke fast på monteringsbeslaget.
    Prøv ikke at tvinge det, for da risikerer du at beskadige forbindelsesstifterne bag på Digital black.