! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dæmpning - Hvad er Power Line Communication (PLC)?

Power Line Communication (PLC) er en tonesignalteknologi, der bruges af energileverandører til fjernstyring af store grupper af elforbrugere. Disse forbrugere inkluderer gadebelysning, elmålere med dag/nat-ordninger eller elektriske kedler, der reguleres af PLC. Denne teknologi bruger tonesignaler, der er inkorporeret i sinusbølgevekselstrømmen i elnettet af den regionale elnetoperatør. Disse PLC-signaler er synlige under målinger som en krusning på toppen af sinusbølgevekselstrømmen. Amplituden af denne krusning varierer fra 1% til over 5% af størrelsen på sinusbølgevekselstrømmen.

PLC-signaler påvirker, hvordan dæmpere og de tilsluttede lyskilder fungerer. Jo større krusningens amplitude er, jo større er den negative indvirkning på dæmperen og lyskilden. Belysningen flimrer muligvis, eller lysintensiteten kan svinge, når den er dæmpet. Dette har en negativ indvirkning på komforten i rummet. Svingningerne forekommer sjældent ved maksimal lysintensitet. Nogle gange er der en hørbar brummen. Det er primært LED lamper, der påvirkes af PLC, og nogle synes, at det er meget irriterende. Dette problem kan også påvirke den traditionelle belysning, såsom glødelamper og halogenlamper. Med traditionel belysning vil en bruger sjældent eller aldrig bemærke det på grund af den længere glødetid i lampen.