! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dæmpning - Hvad betyder lampeeffekten for en dæmper?

Hver dæmper har en minimum påkrævet effekt og en maksimal tilladt effekt. Dette udtrykkes i watt (W) for belastninger, der reagerer på en resistiv måde, og volt-ampere (VA) for induktive og kapacitive belastninger.

Den samlede belastning af et belysningskredsløb beregnes ved at lægge effektværdierne for alle lyskilder sammen. Denne værdi skal være mellem den minimale og maximale effektgrænse.

Hvis den elektriske belastning er lavere end den minimale effektgrænse, kan lyskilden flimre eller slet ikke tænde. Hvis belastningen er større end den maksimale effektgrænse, genereres der varme, og en dæmper med en termisk beskyttelsesfunktion kan automatisk slukke for belysningskredsløbet.

Bemærk:

  • -Den maksimale effektbelastning for en dæmper til LED lamper er normalt 200 watt. Men kontroller manualen til dæmperen for den specifikke maksimale effektgrænse.
  • -Den maksimale effektgrænse reduceres, når omgivelsestemperaturen overstiger 35°C. Den maksimalt tilladte effektbelastning falder med 10% for hver temperaturstigning på 5°C.
  • -Når modulære dæmpere er monteret ved siden af hinanden på eltavlen, må du kun tilslutte 80 % af den maksimalt tilladte effektbelastning. Der kræves en minimumafstand på 20 mm for at udnytte den maksimale effekt. Sørg også for, at eltavlen er tilstrækkeligt ventileret. Eltavler er normalt lukkede, hvilket er årsag til at temperaturen kan stige.
  • -Med planforsænkede dæmpere falder den maksimalt tilladte effekt, når:
    • Den planforsænkede dæmper styrer 230V AC halogenlamper. I dette tilfælde skal den maksimale elektriske belastning mindskes med 20%.
    • Flere planforsænkede dæmpere monteres i indmuringsdåser ved siden af hinanden. I dette tilfælde skal den maksimale elektriske belastning mindskes med 25%.
    • Den planforsænkede dæmper installeres i en isoleret væg, der ikke er lavet af sten, men gips eller træ. I dette tilfælde skal den maksimale elektriske belastning mindskes med 15%.