! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • DALI (Digital adresserbar belysning interface) er en digital måde at styre belysning på (DALI kontroludstyr som fx LED-drivere og forkoblinger).

 • Der er to muligheder for at betjene DALI-drivere i Niko Home Control.

 • Både udsende-modulet og det adresserbare modul har to udgange (DALI Bus), der hver kan have 64 lamper tilsluttet. En Niko Home Control installation kan maksimalt styre 256 DALI belysningsarmaturer.

 • Det er nok, at kende Niko Home Control. Du har ikke brug for specifik viden om DALI.

 • Du har brug for Niko Home Control konfigurationssoftwaren til at tilføje moduler og søge efter og tilslutte DALI-lamper. Du kan bruge Niko Home App og Niko Home Control II app til at styre DALI-lamper og fx scenarier, hvor der også er anvendt DALI-lamper.

 • I Niko Home Control kan du arbejde, som du normalt ville gøre. Du kan anvende DALI-lamper på samme måde som andre komponenter i softwaren. Du kan bruge dem i grupper og programmeringer.

 • Du kan anvende en standard 5x1,5mm2 kabelføring (maksimalt 300 meter) til at forbinde DALI-enheder og placere dem i en lineær eller stjernetopologi.

 • Nej, udsende-modulet og det adresserbare modul kan på nuværende tidspunkt kun betjene DALI-belysning (DALI-forkoblinger).

 • Nej, udsende-modulet og det adresserbare modul kan på nuværende tidspunkt kun tænde/slukke og dæmpe DALI-belysning.

 • På nuværende tidspunkt kan du anvende DALI type DT0 til DT7 med udsende-modulet og det adresserbare modul. Lamper/drivere til typen DT8 (farvestyring forkobling) kan endnu ikke bruges i Niko Home Control.

 • Nej, på nuværende tidspunkt kan du ikke bruge nogen andre produkter (som fx DALI2-sensorer) i kombination med disse interface.

 • Nej, Niko Home Control DALI-interface har en indbygget strømforsyning til DALI-bussen. Det er ikke tilladt at anvende en separat strømforsyning.

 • DALI-interface er egnede til alle Niko Home Control II installationer (Bus kabelføring). DALI-interface vil ikke fungere i ældre (Niko Home Control I og Nikobus) installationer eller Niko Home Control til traditionel ledningsføring.

 • Nej, på nuværende tidspunkt anvender softwaren automatisk DALI-grupper i kombination med Niko Home Controls programmering. DALI-scenarier anvendes (endnu) ikke.

 • For at opnå optimal funktion anbefaler vi, at du kun bruger og programmerer moduler i Niko Home Control II.

 • Nej, disse er to forskellige buskabler. Niko Home Control buskabel anvendes til at forbinde alle betjeninger og sensorer. DALI-bussen kommer ud af DALI-modulerne og anvendes til at styre DALI-driverne.

 • Vi anbefaler, at du maksimalt har 256 DALI-enheder i en enkelt Niko Home Control installation. Flere DALI-enheder på en enkelt DALI-bus fra et udsende-modul tæller som en enkelt enhed.

 • Der er ikke noget maksimumsantal DALI-moduler pr. installation.

 • DALI-enheder skal kunne findes på DALI-bussen. Det er her, de kan tildeles en adresse og kan bruges i en installation. Du kan tilføje DALI-moduler på tavlen på forhånd. Tilføjelsen af DALI-enheder sker fysisk i installationen.