Fördelingsboxar för installationer med snabbkopplingskablage

Det är enkelt att lägga till funktioner i en installation gjord med snabbkopplingar. Det görs via en fördelningsbox som även ger användaren möjlighet att manuellt överstyra den automatiska belysningsstyrningen. Du väljer fördelningsbox efter den funktion du vill ha. Närvarosensor, armaturer, tryckknappar och andra enheter kopplas direkt till fördelningsboxen. Funktionen installeras därmed snabbt och enkelt.

Felfri installation av funktioner

Snabbkopplingarna på varje komponent är unika och kan därför inte anslutas fel. Det garanterar en snabb och felfri installation, och vid stora projekt kan det spara mycket tid vid installationen och vid efterföljande felåtgärder. Niko-Servodan levererar fördelningsboxar och DALI-sensorer monterade med 2 m kabel och snabbkopplingskontakter. Nödvändiga anslutningskontakter till fördelningsboxen ingår. Övriga komponenter som du ska använda vid installationen levereras av WAGO. Läs broschyren - DALI-sensorer för installationer med snabbkopplingskablage.

Fördelningsboxar och funktioner: