! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Termostat Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm

Type nr.
550-13051
E-Nr.
1710655

Beskrivning

Denna kontroll monteras i ett rum som är utrustat med ett golvvärmesystem, värmeelement, uppvärmningsenhet eller kylningsenhet. Den styr uppvärmningen eller kylningen för rummet där den är monterad. Termostaten används i kombination med värme-/kylaktorn. I Niko Home Control II kan du också koppla den till en tredubbel eller sexdubbel omkopplingsmodul för att slå på och av elektrisk uppvärmning. När uppvärmningen eller kylningen ansluts till Niko Home Control kan de boende spara mycket energi genom att koppla termostaten till exempelvis eko-funktionen (allt av), semester-läge eller kalenderbaserade funktioner.

Specifikationsbeskrivning

Termostat Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm.

Med termostatfunktionen kan du välja alternativ för uppvärmning eller kylning för flera olika zoner eller rum. Termostaten fungerar tillsammans med en värme- eller kylmodul.

Varje termostat kan programmeras separat. Det finns tre veckoprogram att välja mellan: två för värmefunktionen och ett för kylfunktionen. Dessutom finns det fem fasta temperaturinställningar (DAG, NATT, EKO, KYL och AV). Du kan använda de förprogrammerade inställningarna eller ange egna inställningar.

Med termostatfunktionen kan du:

 • välja ett av de förprogrammerade veckoprogrammen eller temperaturinställningarna.
 • modifiera förprogrammerade inställningar.
 • modifiera fasta temperaturinställningar.
 • modifiera veckoprogram.
 • ange datum och tid.
 • kalibrera klocktermostaten.

En termostat kan monteras i alla rum med golvvärme, element, värmeenhet eller kylenhet. Styr värme eller kyla för det rum den är monterad i. Termostaten fungerar bara ordentligt om rumstemperaturen kan mätas korrekt. Försök eliminera så många faktorer som möjligt som kan hindra termostaten från att styra rumstemperaturen korrekt. MONTERA INTE termostaten:

 • i direkt solljus.
 • på en yttervägg.
 • intill en värmekälla (varmluftsfläkt, element osv.) eller elektrisk utrustning som kan avge värmestrålning (TV, dator osv.).
 • bakom en gardin.

Se till att luft inte kan cirkulera bakom termostaten: Täta vid behov alla glipor i den infällda dosan eller busskabelkanalen med polyuretanskum.

Knappar med skärm är integrerade i en brygga. Bryggan monteras på en infälld standarddosa med skruvar.

Tekniska data:

 • bakbelyst färgskärm
 • vilopotential: 26 V DC (SELV, säker klenspänning)
 • omgivningstemperatur: 5–40 °C
 • skärmens mått: 45 x 45 x 32 mm (H x B x D)
 • djup för infälld montering: 20 mm
 • dagliga program/veckoprogram
 • 5 temperaturinställningar: dag, natt, eko, av (frostfritt) och kyl
 • temperaturnoggrannhet: 0,5 °C
 • överensstämmer med IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3
 • kapslingsklass: IP20
 • brygga 71 x 71 mm med skruvanslutning
 • Funktion: Med termostatfunktionen kan du styra uppvärmningen eller kylningen i flera olika zoner eller rum. Termostaten används i kombination med uppvärmnings- eller kylningsmodulen. Varje termostat kan programmeras enskilt. Du kan välja mellan tre veckoprogram: två för uppvärmningsfunktionen och en för kylningsfunktionen. Dessutom finns det fem fasta temperaturinställningar (DAG, NATT, EKO, KYL och AV). Du kan använda förprogrammerade inställningar eller ange dina personliga inställningar. Med termostatfunktionen kan du:
 • välja en av de förprogrammerade veckoprogrammen eller temperaturinställningarna.
 • ändra förprogrammerade inställningar.
 • ändra fasta temperaturinställningar.
 • ändra veckoprogram.
 • ställa in datum och tid.
 • kalibrera klocktermostaten.

En termostat kan monteras i ett rum som är utrustat med ett golvvärmesystem, värmeelement, uppvärmningsenhet eller kylningsenhet. Den styr uppvärmningen eller kylningen för rummet där den är monterad. Termostaten fungerar endast korrekt när temperaturen i rummet kan mätas noggrant. Försök eliminera så många faktorer som möjligt som kan hindra termostaten från att styra rumstemperaturen på ett korrekt sätt.

Montera INTE termostaten:

 • i direkt solljus.
 • på en yttervägg.
 • i omedelbar närhet av en värmekälla (kamin, värmeelement, etc.) eller elektrisk utrustning som kan utstråla värme (TV, dator, etc.).
 • bakom en gardin.
 • Kompatibel med Niko Home Control-solläge

Låt inte luft cirkulera bakom termostaten. Fyll vid behov eventuella glipor i infällningsdosan eller busskabelkanalen med PU-skum. Tryckknappar med display är integrerade i en brygga. Termostaten överensstämmer med IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3

 • Skärmtyp: belyst färgdisplay med måtten 45 x 45 x 32 (HxBxD)
 • Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Infällningsram
  • metalltjocklek 1 mm
  • galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
  • med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
  • med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
 • Fixeringsmetod
  • med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
 • Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  • horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
  • horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
  • extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
 • Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
 • Mått: 73.1 mm
 • Märkning: CE
Artikeln ovan är en del av denna produkt:

Relaterade produkter

Favoriter ( 0 )