Home Produkter Sensorer Närvarosensor dual tech, 360°, 230 V, 19 m, master

Närvarosensor dual tech, 360°, 230 V, 19 m, master

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
 • Närvarosensor PLUS, 360°, 230 V, 19 m,, Master

  Lägg till "Mina favoriter" Avlägsnad från "Mina favoriter"
  350-20065
  41-800
  1307623

  Beskrivning

  Intelligent närvarosensor för takmontering på kontor. Lämplig för att slå på/stänga av inomhusbelysning. Snabb detektering av även små rörelser tack vare passiv IR (PIR) och ultraljudsteknik (US). Närvarodetektering bakom kontorsavskärmningar med ultraljud. Utrustad med en integrerad ljussensor. För ytmontering eller infälld montering.

  Specifikationsbeskrivning

  Närvarosensor PLUS, 360°, 230 V, 19 m,, Master. Intelligent närvarodetektor lämplig för takmontering (infälld eller utanpåliggande montering) på kontor, sanitära utrymmen, bibliotek, studierum och liknande rum där aktiviteter som involverar små rörelser utförs. Snabb detektion, även av minsta rörelse, med passiv infraröd (PIR) teknik och ultraljudsteknik (US). Närvarodetektion bakom sänkta skiljeväggar genom US-detektion. Justerar känsligheten automatiskt enligt de registrerade rörelserna. Närvarodetektorn kan användas med fabriksinställningarna, eller så kan inställningarna ändras manuellt på enheten eller via IR-fjärrkontrollen. Enheten kan monteras infälld med en standardinfällningsdosa. Vid utanpåliggande montering i tak kan den särskilt anpassade dosan för utanpåliggande montering användas. Detektionsområdet kan delas upp med en justerbar täckmask. Fabriksinställningar:

  • ljuskänslighet: 100 lux
  • avstängningsfördröjning: 15 min
  • detektionsområde (ultraljudssensor): 80 %, ± 8 x 13 m
  • detektionsmetod: PIR + US
  • känslighet för luftflöde: av
  • funktion: närvarodetektorn är utrustad med en integrerad ljussensor. Belysningen tänds automatiskt endast när rörelse registreras i rummet och när den uppmätta dagsljusnivån är otillräcklig i förhållande till det förinställda luxvärdet. Belysningen förblir tänd så länge som närvarodetektorn registrerar aktivitet i detektionsområdet. Om ingen rörelse detekteras i rummet släcks belysningen automatiskt när avstängningsfördröjningen har förflutit.

  Ljuskänsligheten, avstängningsfördröjningen, detektionsområdet, detektionsmetoden och luftflödeskänsligheten kan ställas in med potentiometrarna på enheten:

  • det finns fyra förinställda värden för detektionsområdet: 2 x 3 m, 4 x 6 m, 6 x 7 m och 10 x 16 m.
  • det finns fyra detektionsmetoder: PIR/US, endast PIR, endast US och PIR + US.
  • luftflödeskänsligheten kan helt slås på eller av.
  • det finns fyra förinställda indikativa värden för ljuskänsligheten: 10 lux, 30 lux, 100 lux och 1 000 lux.
  • det finns fyra förinställda tider för avstängningsfördröjningen: 1 minut, 5 minuter, 15 minuter och 30 minuter.
  • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Antal kanaler: 1 kanal
  • Ljusstyrkeintervall: 10 lux – 2000 lux
  • Frånkopplingsfördröjning: 1 min – 30 min
  • Detekteringsområde: 360 °
  • Räckvidd (PIR): 9,5 m från en höjd på 3 m
  • Räckvidd (US): 12 x 19 m
  • Omgivningstemperatur: 0 – 45 °C
  • Montering: infälld dosa
  • Monteringshöjd: 2 – 3 m
  • Reläkontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri
  • Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W
  • Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 500 W
  • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W
  • Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W
  • Maximal kopplingskapacitet: 140 µF
  • Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
  • Mått: 120 x 120 x 60 mm
  • Kapslingsklass: IP20
  • Skyddsklass: Klass I-enhet
  • Märkning: CE

Tillbehör

list 0
Favoriter