Home Produkter Sensorer Närvarosensor, 360°, 230V, 24 m, master, två kanaler, för infälld montering

Närvarosensor, 360°, 230V, 24 m, master, två kanaler, för infälld montering

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
 • Närvarosensor, infällt montage, 10 A, PIR 360°, 230V, 24 m, 2-kanal, master

  Lägg till "Mina favoriter" Avlägsnad från "Mina favoriter"
  350-20072
  41-720
  1300137

  Beskrivning

  Denna närvarosensor med två kanaler och dagsljusstyrning för infälld montering i innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning eller ventilation. Sensorn är utrustad med en integrerad ljussensor. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

  Specifikationsbeskrivning

  Närvarosensor, infällt montage, 10 A, PIR 360°, 230V, 24 m, 2-kanal, master. Detektorn är lämplig för styrning av inomhusbelysning eller ventilation eller … i små och stora kontorslokaler, lagerbyggnader .. De två kanalerna kan ställas in separat. Detektorn måste ha en på/av-kontroll med två kanaler (potentialfri reläutgång), och ingångar som kan åsidosättas från en 230 V-brytare. Det måste vara möjligt att åsidosätta varje reläutgång via en separat brytare. Detektionsområdet kan delas upp med en justerbar täckmask. Detektorn är utrustad med en integrerad ljussensor som släcker så snart som tillräckligt med dagsljus mäts i rummet. Detektorns detektionsområde kan utökas genom att ansluta högst tio slavar till mastern. Detektorn kan användas med fabriksinställningar, inställningarna kan justeras manuellt på enheten eller med en fjärrkontroll. Belysningen kan styras på följande sätt:

  • närvaro- eller frånvarodetektor för kanal 1
  • närvaro- eller frånvarodetektor för kanal 2
  • kort tryck på tryckknappen för att slå på eller (Eko) av. På så sätt kan du bestämma om du vill vänta på avstängningsfördröjningen eller inte. Långt tryck för att slå på/av under frånkopplingstid + två timmar
  • ett kort tryck på tryckknappen för att tända belysningen kan göras både dagsljusberoende och dagsljusoberoende
  • ett kort eller långvarigt tryck på tryckknappen för att släcka ljuset kan blockeras så att ingen kan släcka ljuset Detektionsområdet kan delas upp med en justerbar täckmask. Fabriksinställningar:
  • känslighet hos rörelsesensorn: hög
  • tillämpning: närvarodetektor, dagsljusberoende, automatisk på/av via PIR
  • tryckknappstillämpning: i läget: "eko av" kan belysningen släckas manuellt med ett kort tryck på en NO-tryckknapp utan att behöva vänta på avstängningsfördröjningen. Belysningen kan också tändas manuellt med ett kort tryck på tryckknappen. Belysningen tänds endast. Belysningen tänds endast om det inte finns tillräckligt med dagsljus i rummet. Genom att trycka på och hålla in tryckknappen tänds eller släcks belysningen under två timmar oavsett detekterade rörelser och registrerad ljusnivå.

  - avstängningsfördröjning båda kanaler: 10 min

  - ljuskänslighet båda kanaler: 200 lux

  Detektorn har fyra potentiometrar och sex DIP-switchar för manuell justering av inställningarna:

  • potentiometer 1: inställning av ljuskänsligheten för kanal 1 (20 lux upp till ljusoberoende)
  • potentiometer 2: inställning av avstängningsfördröjning för kanal 1 (2 upp till 60 minuter)
  • potentiometer 3: inställning av ljuskänsligheten för kanal 2 (20 lux till ljusoberoende)
  • potentiometer 4: inställning av ljuskänsligheten för kanal 2 (2 till 60 minuter). För korrekt inställning måste detektorn ha en LED-indikatorlampa för inställning av tid och luxnivå. De fyra DIP-switcharna gör det möjligt att välja olika funktioner: närvaro- eller frånvarodetektion, "eko av"-funktion, dagsljusberoende eller dagsljusoberoende tryckknapp. Med de två DIP-switcharna kan känsligheten hos sensorn ökas eller minskas (fyra känslighetsnivåer). Inställning via fjärrkontrollen: användaren kan använda fjärrkontrollen för att ställa in detektorn helt enligt användarens önskemål (frånvaro, närvaro, luxnivåer, tryckknappsmöjligheter, avstängningsfördröjning, fyra känslighetsnivåer, etc.)
  • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Antal kanaler: 2 kanaler
  • Ljusstyrkeintervall: 20 lux – 1000 lux, ∞
  • Frånkopplingsfördröjning: pulse, 2 min – 1 h
  • Detekteringsområde: 360 °
  • Räckvidd (PIR): upp till 24 m i diameter från en höjd på 3 m
  • Omgivningstemperatur: -5 – 50 °C
  • Montering: infälld montering
  • Monteringshöjd: 2 – 3.4 m
  • Reläkontakt 1: NO (max. 10 A), potentialfri, ljus- och rörelsekänslig
  • Reläkontakt 2: NO (max. 10 A), potentialfri, ljus- och rörelsekänslig
  • Potentialfri anslutning: NO, 230 V, µ10 A
  • Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W
  • Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 500 W
  • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W
  • Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W
  • Maximal kopplingskapacitet: 140 µF
  • Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
  • Mått: 100 x 100 x 136.4 mm
  • Kapslingsklass: IP54
  • Skyddsklass: Klass I-enhet
  • Märkning: CE

Tillbehör

list 0
Favoriter