Home Produkter Sensorer Närvarosensor, 360°, 230 V, 32 m, master, en kanal, för ytmontering på höga innertak

Närvarosensor, 360°, 230 V, 32 m, master, en kanal, för ytmontering på höga innertak

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
 • Höghöjdssensor, utanpåliggande montage, PIR 360°, 230V, 32 m, 1-kanal, master

  Lägg till "Mina favoriter" Avlägsnad från "Mina favoriter"
  350-20080
  41-771
  1300108

  Beskrivning

  Denna närvarosensor med en kanal och dagsljusstyrning för ytmontering på höga innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning. Sensorn kan användas fristående eller som master. Sensorn är utrustad med en integrerad ljussensor. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

  Specifikationsbeskrivning

  Höghöjdssensor, utanpåliggande montage, PIR 360°, 230V, 32 m, 1-kanal, master. Detektorn är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning i lagerlokaler, fabrikshallar, receptioner där det är högt till tak, etc. Detektorn är utrustad med en integrerad ljussensor som släcker belysningen så snart som tillräckligt med dagsljus mäts i rummet. Detektorns detektionsområde kan utökas genom att ansluta högst tio slavar till mastern. Detektorn kan användas med fabriksinställningarna, eller så kan inställningarna justeras manuellt på enheten. Detektionsområdet kan delas upp med en justerbar täckmask. Fabriksinställningar:

  • känslighet hos rörelsesensorn: hög
  • tillämpning: närvarodetektor, dagsljusberoende, automatisk på/av via PIR (så snart som avstängningsfördröjningen har förflutit)
  • tryckknappstillämpning: i läget: "eko av" kan belysningen släckas manuellt med en NO-tryckknapp utan att behöva vänta på avstängningsfördröjningen. Belysningen kan också tändas manuellt om sensorn ännu inte har registrerat någon rörelse (t.ex. en knapp utanför området). Belysningen tänds endast om det inte finns tillräckligt med dagsljus i rummet. Genom att trycka på och hålla in tryckknappen tänds eller släcks belysningen under två timmar oavsett detekterade rörelser och registrerad ljusnivå. Efter den tiden återgår detektorn till normal drift.
  • avstängningsfördröjning: 10 min
  • ljuskänslighet: 200 lux
  • funktion: detektorn tänder automatiskt belysningen om rörelsesensorn detekterar rörelse i området och ljusnivån ligger under det valda luxvärdet. Om detektorn inte längre detekterar rörelse i detektionsområdet eller om det finns tillräckligt med dagsljus i rummet släcks belysningen automatiskt efter avstängningsfördröjningen, såvida inte användaren släcker belysningen manuellt tidigare.

  Detektorn har två potentiometrar och sex DIP-switchar för manuell justering av inställningarna:

  • potentiometer 1: inställning av ljuskänsligheten (20 lux upp till ljusoberoende)
  • potentiometer 2: inställning av avstängningsfördröjning (2 upp till 60 minuter)
  • de fyra DIP-switcharna gör det möjligt att välja olika funktioner: närvaro- eller frånvarodetektion, detektionskänslighet, "eko av"-funktion, dagsljusberoende eller dagsljusoberoende tryckknapp.
  • med de två DIP-switcharna kan känsligheten hos rörelsesensorn ökas eller minskas. Inställning via fjärrkontrollen: Användaren kan använda fjärrkontrollen för att ställa in avstängningsfördröjningen, luxvärdet och testläget helt enligt egna önskemål.
  • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Antal kanaler: 1 kanal
  • Ljusstyrkeintervall: 20 lux – 1000 lux, ∞
  • Frånkopplingsfördröjning: pulse, 2 min – 1 h
  • Detekteringsområde: 360 °
  • Räckvidd (PIR): cirkel, 16–32 m
  • Omgivningstemperatur: -5 – 50 °C
  • Montering: utanpåliggande
  • Monteringshöjd: 4 – 8 m
  • Reläkontakt 1: NO (max. 10 A), potentialfri, ljus- och rörelsekänslig
  • Anslutningsklämmor: 3 x 2,5 mm² per anslutningsterminal
  • Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W
  • Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 500 W
  • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W
  • Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W
  • Maximal kopplingskapacitet: 140 µF
  • Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
  • Mått: 117 x 117 x 64.1 mm
  • Kapslingsklass: IP54
  • Skyddsklass: Klass I-enhet
  • Märkning: CE

Tillbehör

list 0
Favoriter