Rörelsesensor Mini, 360°

350-20085
41-100
1300134

Beskrivning

Denna närvarosensor i miniatyrformat med en kanal och dagsljusstyrning för infälld montering i innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning. Minisensorn är utrustad med en integrerad ljussensor. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Tack vare sin kompakta storlek och design är minisensorn diskret. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Specifikationsbeskrivning

Rörelsesensor Mini, 360°. Detektorn har en kanal för att tända och släcka inomhusbelysning och är lämplig för infälld montering i tak i små kontorsutrymmen, sanitära utrymmen, garage, förvaringsutrymmen, etc. Minidetektorn har en integrerad ljussensor som släcker belysningen så snart som tillräckligt med dagsljus mäts i rummet. Den infällda minidetektorn (IP65) kan användas med fabriksinställningar, eller så kan inställningarna justeras med IR-fjärrkontrollen. När flera minidetektorer används kopieras inställningarna för en minidetektor automatiskt till de andra minidetektorerna av IR-fjärrkontrollen. Detektionsområdet kan delas upp med en justerbar täckmask. Fabriksinställningar:

 • tillämpning: närvarodetektor, dagsljusberoende, automatisk på/av via PIR
 • tryckknappstillämpning: i läget: "eko av" kan belysningen släckas manuellt med en NO-tryckknapp utan att behöva vänta på avstängningsfördröjningen. Belysningen kan också tändas manuellt om sensorn ännu inte har registrerat någon rörelse (t.ex. en knapp utanför området). Belysningen tänds endast om det inte finns tillräckligt med dagsljus i rummet. Genom att trycka på och hålla in tryckknappen tänds eller släcks belysningen under avstängningsfördröjningen + två timmar. Efter den tiden återgår minidetektorn till normal drift. Att trycka och hålla in knappen är dagsljusoberoende.
 • avstängningsfördröjning: 5 min
 • ljuskänslighet: 100 lux
 • funktion: minidetektorn tänder automatiskt belysningen om rörelsesensorn detekterar rörelse i området och ljusnivån ligger under det valda luxvärdet. Efter att den sista rörelsen har detekterats förblir belysningen tänd under den förinställda avstängningsfördröjningen. Så snart som avstängningsfördröjningen har förflutit släcks belysningen. Belysningen släcks också automatiskt så snart som dagsljusnivån är tillräckligt hög, även om rörelse fortfarande detekteras i rummet vid den tidpunkten. Belysningen kan också släckas manuellt med en tryckknapp. Minidetektorn kan ställas in att arbeta med anpassade inställningar via (den valfria) IR-fjärrkontrollen.
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Antal kanaler: 1 kanal
 • Ljusstyrkeintervall: 20 lux – 1000 lux
 • Frånkopplingsfördröjning: pulse, 2 min – 1 h
 • Detekteringsområde: 360 °
 • Räckvidd (PIR): 9,5 m från en höjd på 3 m
 • Omgivningstemperatur: -5 – 50 °C
 • Montering: infälld montering
 • Håldiameter: 30 mm
 • Monteringshöjd: 2 – 3 m
 • Reläkontakt 1: NO. (max. µ10 A), ljus- och rörelsekänslig
 • Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W
 • Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 500 W
 • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W
 • Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W
 • Maximal kopplingskapacitet: 140 µF
 • Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Mått: 36 x 36 x 49.3 mm
 • Kapslingsklass: IP65
 • Märkning: CE

Valda relaterade artiklar, varianter eller tillbehör nedan

Relaterade artiklar

list 0
Favoriter