! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Värme-/kylaktor 4x230/16

Värme-/kylaktor styr uppvärmningen eller kylningen i fyra zoner eller rum. Varje zon eller rum ska utrustas med en Niko Home Control-termostat.

Aktorn har fyra utgångar för styrning av elektrisk värme eller ställdon (230 Vac eller 24 Vdc) i fyra zoner eller rum samt en utgång för

styrning av extern värmepanna eller kylanläggning. De flesta uppvärmnings- eller kylningsenheterna är utrustade med en ingångskontakt för detta

ändamål. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Du kontaktar VVS-installatören för att förse anläggningen med ställdon på kylanläggningen, radiatorerna eller golvvärmefördelaren.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Värme-/kylaktor 4 x 230/16 för Niko Home Control

Type nr.
550-00150
E-Nr.
1710642

Med den här aktorn kan man reglera uppvärmningen eller kylningen i högst fyra separata zoner eller rum. Varje zon eller rum ska vara utrustad med en Niko Home Control-termostat. Genom att trycka på knappen kan man också styra varje utgång manuellt. Värme-/kylaktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Specifikationsbeskrivning

Värme-/kylaktor 4 x 230/16 för Niko Home Control.

 • Funktion: Uppvärmnings- eller kylningsmodulen styr uppvärmningen eller kylningen i fyra zoner eller rum.

Modulen har fyra utgångar för att styra reglerventiler (t.ex. elektroniska ventiler vid 230 V AC eller 24 V DC), pumpar, elektriska uppvärmningsenheter eller individuella kylningsenheter (t.ex. luftkonditioneringsenheter eller fläktkonvektorer) i fyra olika zoner eller rum. Det gör det möjligt för dig att tillämpa olika uppvärmnings-eller kylningsinställningar på var och en av de fyra zonerna eller rummen utrustade med en Niko Home Control-termostat. Modulen använder en utgång för att styra uppvärmnings- eller kylningssystemet. När modulen tar emot en uppvärmnings- eller kylningsbegäran från Niko Home Control-termostaten i en av zonerna eller rummen stängs H/C-kontakten för alla moduler, vilket aktiverar den centrala värmepannan eller kylningsenheten. De mest centralt placerade värmepannorna eller kylningsenheterna är utrustade med en ingångskontakt (t.ex. en kontakt för telefon eller panna) för detta ändamål. Om så inte är fallet kommer en särskild regleringsmodul att läggas till hos den centrala värmepannan eller kylningsenheten. I installationer med en varmvattenbehållare kommer cirkulationspumpen att aktiveras. För att undvika konflikt i installationen tar modulen hänsyn till öppnings- och stängningstider för de elektroniska ventilerna samt tidsfördröjningen för uppvärmnings- eller kylningssystemet.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • maximal ström per modul: 16 A
 • anslutningsterminaler för att styra 4 ventiler vid 230 V AC eller 24 V DC, använd inte både 230 V AC och 24 V DC på samma modul
 • anslutningsterminaler för att styra en central värmepanna eller kylningsenhet
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Anslutningsterminaler: 2 x 7 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • Mått: 90 x 70 x 66 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Favoriter ( 0 )