! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Termostat

Termostaten monteras i ett rum som är utrustat med ett golvvärmesystem, värmeelement eller kylenhet. Den styr uppvärmningen eller kylningen

för rummet där den är monterad. Termostaten används i kombination med värme-/kylaktorer. Eftersom Niko Home Control-kontroller styr

uppvärmningen eller kylningen i olika rum kan den boende spara mycket energi genom att koppla termostaten till exempelvis allt av-funktionen

eller kalenderbaserade funktioner (i motsats till att bibehålla en fast temperatur hela tiden, till exempel vid användning av traditionella termostater).

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.

Termostat Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm

Type nr.
550-13051
E-Nr.
1710655

Denna kontroll monteras i ett rum som är utrustat med ett golvvärmesystem, värmeelement, uppvärmningsenhet eller kylningsenhet. Den styr uppvärmningen eller kylningen för rummet där den är monterad. Termostaten används i kombination med värme-/kylaktorn. I Niko Home Control II kan du också koppla den till en tredubbel eller sexdubbel omkopplingsmodul för att slå på och av elektrisk uppvärmning. När uppvärmningen eller kylningen ansluts till Niko Home Control kan de boende spara mycket energi genom att koppla termostaten till exempelvis eko-funktionen (allt av), semester-läge eller kalenderbaserade funktioner.

Specifikationsbeskrivning

Termostat Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm.

Med termostatfunktionen kan du välja alternativ för uppvärmning eller kylning för flera olika zoner eller rum. Termostaten fungerar tillsammans med en värme- eller kylmodul.

Varje termostat kan programmeras separat. Det finns tre veckoprogram att välja mellan: två för värmefunktionen och ett för kylfunktionen. Dessutom finns det fem fasta temperaturinställningar (DAG, NATT, EKO, KYL och AV). Du kan använda de förprogrammerade inställningarna eller ange egna inställningar.

Med termostatfunktionen kan du:

 • välja ett av de förprogrammerade veckoprogrammen eller temperaturinställningarna.
 • modifiera förprogrammerade inställningar.
 • modifiera fasta temperaturinställningar.
 • modifiera veckoprogram.
 • ange datum och tid.
 • kalibrera klocktermostaten.

En termostat kan monteras i alla rum med golvvärme, element, värmeenhet eller kylenhet. Styr värme eller kyla för det rum den är monterad i. Termostaten fungerar bara ordentligt om rumstemperaturen kan mätas korrekt. Försök eliminera så många faktorer som möjligt som kan hindra termostaten från att styra rumstemperaturen korrekt. MONTERA INTE termostaten:

 • i direkt solljus.
 • på en yttervägg.
 • intill en värmekälla (varmluftsfläkt, element osv.) eller elektrisk utrustning som kan avge värmestrålning (TV, dator osv.).
 • bakom en gardin.

Se till att luft inte kan cirkulera bakom termostaten: Täta vid behov alla glipor i den infällda dosan eller busskabelkanalen med polyuretanskum.

Knappar med skärm är integrerade i en brygga. Bryggan monteras på en infälld standarddosa med skruvar.

Tekniska data:

 • bakbelyst färgskärm
 • vilopotential: 26 V DC (SELV, säker klenspänning)
 • omgivningstemperatur: 5–40 °C
 • skärmens mått: 45 x 45 x 32 mm (H x B x D)
 • djup för infälld montering: 20 mm
 • dagliga program/veckoprogram
 • 5 temperaturinställningar: dag, natt, eko, av (frostfritt) och kyl
 • temperaturnoggrannhet: 0,5 °C
 • överensstämmer med IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3
 • kapslingsklass: IP20
 • brygga 71 x 71 mm med skruvanslutning
 • Funktion: Med termostatfunktionen kan du styra uppvärmningen eller kylningen i flera olika zoner eller rum. Termostaten används i kombination med uppvärmnings- eller kylningsmodulen. Varje termostat kan programmeras enskilt. Du kan välja mellan tre veckoprogram: två för uppvärmningsfunktionen och en för kylningsfunktionen. Dessutom finns det fem fasta temperaturinställningar (DAG, NATT, EKO, KYL och AV). Du kan använda förprogrammerade inställningar eller ange dina personliga inställningar. Med termostatfunktionen kan du:
 • välja en av de förprogrammerade veckoprogrammen eller temperaturinställningarna.
 • ändra förprogrammerade inställningar.
 • ändra fasta temperaturinställningar.
 • ändra veckoprogram.
 • ställa in datum och tid.
 • kalibrera klocktermostaten.

En termostat kan monteras i ett rum som är utrustat med ett golvvärmesystem, värmeelement, uppvärmningsenhet eller kylningsenhet. Den styr uppvärmningen eller kylningen för rummet där den är monterad. Termostaten fungerar endast korrekt när temperaturen i rummet kan mätas noggrant. Försök eliminera så många faktorer som möjligt som kan hindra termostaten från att styra rumstemperaturen på ett korrekt sätt.

Montera INTE termostaten:

 • i direkt solljus.
 • på en yttervägg.
 • i omedelbar närhet av en värmekälla (kamin, värmeelement, etc.) eller elektrisk utrustning som kan utstråla värme (TV, dator, etc.).
 • bakom en gardin.
 • Kompatibel med Niko Home Control-solläge

Låt inte luft cirkulera bakom termostaten. Fyll vid behov eventuella glipor i infällningsdosan eller busskabelkanalen med PU-skum. Tryckknappar med display är integrerade i en brygga. Termostaten överensstämmer med IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3

 • Skärmtyp: belyst färgdisplay med måtten 45 x 45 x 32 (HxBxD)
 • Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Infällningsram
  • metalltjocklek 1 mm
  • galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
  • med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
  • med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
 • Fixeringsmetod
  • med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
 • Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  • horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
  • horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
  • extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
 • Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
 • Mått: 73.1 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

1-facks ram

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm för Niko Home Control, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (ref. 550-00150) eller kopplingsaktor (ref. ref. 550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305x) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 24 V DC (e.g. 340-00050). I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga smarta produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation. Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

Favoriter ( 0 )