! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Motoraktor 3x230/6

Motoraktor kan styra upp till tre motorstyrda enheter, som t.ex. markiser, jalusier och persienner. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid

avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg

energiförbrukning. Körtiden kan anpassas via programmeringsprogramvaran (5 s till 4 min, justerbar per sekund).

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Motoraktor 3 x 230/6 för Niko Home Control

Type nr.
550-00130
E-Nr.
1710640

Denna aktor kan styra tre motorstyrda applikationer, t.ex. jalusier, gardiner eller markiser. Genom att trycka på knappen kan man också styra varje motor manuellt. Motorernas körtid kan ställas in med programmeringsmjukvaran. Med den här aktorn kan man sammankoppla en neutral-ledare för att hålla ordning på tråddragningen i elskåpet. Motoraktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Specifikationsbeskrivning

Motoraktor 3 x 230/6 för Niko Home Control.

 • Funktion: Motormodulen kan driva tre tillämpningar som är motorstyrda, som t.ex. jalusier, gardiner eller persienner.

Varje modul kan driva upp till tre motorer. De önskade öppnings- och stängningstiderna kan anges via programmeringsprogramvaran. Det garanterar att jalusins exakta läge alltid är känt och låter dig ange det läge som du föredrar. Knapparna "D” kan användas för att manuellt aktivera eller avaktivera motorerna från motormodulen via energieffektiva bistabila relän i modulen. Reläts status ändras bara när en datapuls genereras av controllern eller av en av brytarknapparna. Kom ihåg att den manuella aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • endast 1 fas per motormodul bör anslutas
 • omkopplingsfördröjning: 0,5 s
 • maximalt tillåtet antal motorer: 3
 • maximalt 6 A per utgång
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Anslutningsterminaler: 2 x 8 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: DIN 4TE
 • Mått: 90 x 70 x 66 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm för Niko Home Control, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (ref. 550-00150) eller kopplingsaktor (ref. ref. 550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305x) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 24 V DC (e.g. 340-00050). I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga smarta produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation. Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Favoriter ( 0 )