! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Energimätare 3x400/63

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Energimätare 3 x 400/63 för Niko Home Control

Type nr.
550-00803
E-Nr.
1710653

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Specifikationsbeskrivning

Energimätare 3 x 400/63 för Niko Home Control.

 • Funktion: Elmätningsmodulen är tillgänglig med en kanal eller tre kanaler och används för mätning av förbrukningen eller elproduktionen hos en eller flera omkopplingskretsar eller faser. Typiska tillämpningar för dessa moduler:
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett enfasförsörjningsnät.
 • mätning av den totala elförbrukningen för en bostad som är ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3N 400 VAC (mätning av den totala förbrukningen i en bostad ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3 x 230 VAC är inte möjligt!)
 • mätning av mängden energi som genereras av solcellspaneler.
 • mätning av förbrukningen hos specifika kretsar, som t.ex. på husets övervåning.
 • utvärdering av vilka enheter som förbrukar mycket el.

Mätningsmodulen mäter den elektriska strömmen i en eller flera ledare via de medföljande strömtängerna. Modulen mäter spänningen hos fasen som ska mätas via anslutningsterminalerna. Genom att mäta både ström och spänning kan installationen noggrant utvärdera hur mycket el som förbrukas eller produceras i hemmet. Alla värden skickas till Niko Home Control-installationen. Eko-displayen visar den totala elförbrukningen och elproduktionen, om tillämpligt. En detaljerad översikt över dessa data kan begäras via pekskärmen, en smartphone eller Niko Home Control-energiprogramvaran. Om du vill kunna följa hemmets tidigare elförbrukning måste installationen utrustas med en IP-modul som loggar mätdata.

Välj en elmätningsmodul med en kanal eller en elmätningsmodul med tre kanaler, beroende på antalet och typen av kanaler som du vill mäta. Elförbrukningen kan också mätas av en pulsräknare förutsatt att elmätaren har en pulsutgång.

Om Niko Home Control-installationen har en IP-modul kan denna modul användas för att lagra mätdata. Hur länge IP-modulen kommer att lagra dessa data beror på antalet kanaler i installationen. En översikt ges i tabellen nedan. Om den boende vill lagra dessa data under en längre tidsperiod måste han/hon säkerhetskopiera dessa data med Niko Home Control-energiprogramvaran innan befintliga data skrivs över.

Förutsatt att allt är korrekt installerat kommer elförbrukningen alltid att visas som ett positivt tal medan mängden el som genereras (t.ex. av solpaneler) alltid kommer att visas som ett negativt tal. Du kan bekräfta detta via eko-displayen, pekskärmen eller energiprogramvaran.

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR eller GBP. Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • enfas- eller trefasanvändning.
 • kanaltyp: global (mätare från energileverantör), konsument, genererad mängd.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • mätområde med medföljande strömtänger: 5–14 500 W, 22 mA – 63 A
 • maximalt mätområde för hela mätmodulen: 32 768 W
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • anslutning: trefas: 3N 400 V AC, 50 Hz // enfas: tre omkopplingskretsar på 230 V AC, 50 Hz
 • 3 strömtänger (medföljer)
 • maximal kabeltjocklek för strömtänger: 1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
 • längd på vardera strömtångens anslutningskabel: 100 cm
 • inte lämplig för mätning av likströmskomponenter
 • mätenheter endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Anslutningsterminaler: 3 x 2 skruvterminaler för att mäta spänningen hos den anslutna omkopplingskretsen och 3 x 2 skruvplintar för att ansluta medföljande strömtänger
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: DIN 4TE
 • Mått: 90 x 70 x 66 mm
 • Märkning: CE

Tillbehör

Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Strömklämma 120 A

Type nr.
550-00809
E-Nr.
1711625

För användning med Niko Home Control energimätare 550-00801 och 550-00803.

Specifikationsbeskrivning

Strömklämma 120 A

 • för användning med Niko Home Control energimätare 550-00801 och 550-00803
 • utökar mätområdet för mätmodulerna till 90–27 600 W, 400 mA – 120 A per kanal
 • ange typen av strömtång under programmeringen
 • kan stängas/öppnas upp till ± 100 gånger
 • längd på strömtångens anslutningskabel: 100 cm (får inte kortas eller förlängas)
 • maximal kabeltjocklek för strömtången: 4 x 10 mm² eller 12 x 2,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • minsta isoleringsmotstånd: 100 MΩ (mellan kärna och utgångsplintar)
 • vikt: 75 g
 • omgivningstemperatur: -20–50 °C
 • mått: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
 • CE-märkt
 • Mått: 323 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Termostat

Termostaten monteras i ett rum som är utrustat med ett golvvärmesystem, värmeelement eller kylenhet. Den styr uppvärmningen eller kylningen för rummet där den är monterad. Termostaten används i kombination med värme-/kylaktorer. Eftersom Niko Home Control-kontroller styr uppvärmningen eller kylningen i olika rum kan den boende spara mycket energi genom att koppla termostaten till exempelvis allt av-funktionen eller kalenderbaserade funktioner (i motsats till att bibehålla en fast temperatur hela tiden, till exempel vid användning av traditionella termostater).

Favoriter ( 0 )