! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Energimätare 1 x 230/63 för Niko Home Control

Type nr.
550-00801
E-Nr.
1710652
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Med utjämningsläge för toppbelastning kan du kontrollera din toppbelastning. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Energimätare 1 x 230/63 för Niko Home Control.

 • Funktion: Elmätningsmodulen är tillgänglig med en kanal eller tre kanaler och används för mätning av förbrukningen eller elproduktionen hos en eller flera omkopplingskretsar eller faser. Typiska tillämpningar för dessa moduler:
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett enfasförsörjningsnät.
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3N 400 V AC.
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3 x 230 V AC, om det är möjligt att dela upp detta nätverk i tre enfaskretsar.
 • • mätning av mängden energi som genereras av solcellspaneler.
 • mätning av förbrukningen hos specifika kretsar, som t.ex. på husets övervåning.
 • utvärdering av vilka enheter som förbrukar mycket el.

Mätningsmodulen mäter den elektriska strömmen i en eller flera ledare via de medföljande strömtängerna. Modulen mäter spänningen hos fasen som ska mätas via anslutningsterminalerna. Genom att mäta både ström och spänning kan installationen noggrant utvärdera hur mycket el som förbrukas eller produceras i hemmet. Alla värden skickas till Niko Home Control-installationen. En detaljerad översikt över dessa data kan begäras via smartphone. Om du vill kunna följa hemmets tidigare elförbrukning måste installationen utrustas med en IP-modul som loggar mätdata.

Välj en elmätningsmodul med en kanal eller en elmätningsmodul med tre kanaler, beroende på antalet och typen av kanaler som du vill mäta. Elförbrukningen kan också mätas av en pulsräknare förutsatt att elmätaren har en pulsutgång.

Om Niko Home Control-installationen har en IP-modul kan denna modul användas för att lagra mätdata. Hur länge IP-modulen kommer att lagra dessa data beror på antalet kanaler i installationen. En översikt ges i tabellen nedan.

Förutsatt att allt är korrekt installerat kommer elförbrukningen alltid att visas som ett positivt tal medan mängden el som genereras (t.ex. av solpaneler) alltid kommer att visas som ett negativt tal. Du kan bekräfta detta via eko-displayen, pekskärmen eller energiprogramvaran.

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR eller GBP. Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • enfas- eller trefasanvändning.
 • kanaltyp: global (mätare från energileverantör), konsument, genererad mängd.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • mätområde: 5–14 500 W, 22 mA – 63 A
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • enfasanslutning: 230 V AC, 50 Hz
 • 1 strömtång (medföljer)
 • kabeltjocklek för strömtången: 1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
 • längd på strömtångens anslutningskabel: 100 cm
 • inte lämplig för mätning av likströmskomponenter
 • mätenheter endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 20 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 4 anslutningsterminaler för att mäta spänningen hos den anslutna kretsen och 2 anslutningsterminaler för att ansluta medföljande strömtång
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 2E
 • Mått: 90 x 35 x 66 mm
 • Märkning: CE
Artikeln ovan är en del av denna produkt:

Relaterade produkter

Favoriter ( 0 )