! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Energimätare 1x230 V/63 A

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Med utjämningsläge för toppbelastning kan du kontrollera din toppbelastning. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Energimätare 1 x 230/63 för Niko Home Control

Type nr.
550-00801
E-Nr.
1710652

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Med utjämningsläge för toppbelastning kan du kontrollera din toppbelastning. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Energimätare 1 x 230/63 för Niko Home Control.

 • Funktion: Elmätningsmodulen är tillgänglig med en kanal eller tre kanaler och används för mätning av förbrukningen eller elproduktionen hos en eller flera omkopplingskretsar eller faser. Typiska tillämpningar för dessa moduler:
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett enfasförsörjningsnät.
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3N 400 V AC.
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3 x 230 V AC, om det är möjligt att dela upp detta nätverk i tre enfaskretsar.
 • • mätning av mängden energi som genereras av solcellspaneler.
 • mätning av förbrukningen hos specifika kretsar, som t.ex. på husets övervåning.
 • utvärdering av vilka enheter som förbrukar mycket el.

Mätningsmodulen mäter den elektriska strömmen i en eller flera ledare via de medföljande strömtängerna. Modulen mäter spänningen hos fasen som ska mätas via anslutningsterminalerna. Genom att mäta både ström och spänning kan installationen noggrant utvärdera hur mycket el som förbrukas eller produceras i hemmet. Alla värden skickas till Niko Home Control-installationen. En detaljerad översikt över dessa data kan begäras via smartphone. Om du vill kunna följa hemmets tidigare elförbrukning måste installationen utrustas med en IP-modul som loggar mätdata.

Välj en elmätningsmodul med en kanal eller en elmätningsmodul med tre kanaler, beroende på antalet och typen av kanaler som du vill mäta. Elförbrukningen kan också mätas av en pulsräknare förutsatt att elmätaren har en pulsutgång.

Om Niko Home Control-installationen har en IP-modul kan denna modul användas för att lagra mätdata. Hur länge IP-modulen kommer att lagra dessa data beror på antalet kanaler i installationen. En översikt ges i tabellen nedan.

Förutsatt att allt är korrekt installerat kommer elförbrukningen alltid att visas som ett positivt tal medan mängden el som genereras (t.ex. av solpaneler) alltid kommer att visas som ett negativt tal. Du kan bekräfta detta via eko-displayen, pekskärmen eller energiprogramvaran.

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR eller GBP. Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • enfas- eller trefasanvändning.
 • kanaltyp: global (mätare från energileverantör), konsument, genererad mängd.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • mätområde: 5–14 500 W, 22 mA – 63 A
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • enfasanslutning: 230 V AC, 50 Hz
 • 1 strömtång (medföljer)
 • kabeltjocklek för strömtången: 1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
 • längd på strömtångens anslutningskabel: 100 cm
 • inte lämplig för mätning av likströmskomponenter
 • mätenheter endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 20 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 4 anslutningsterminaler för att mäta spänningen hos den anslutna kretsen och 2 anslutningsterminaler för att ansluta medföljande strömtång
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 2E
 • Mått: 90 x 35 x 66 mm
 • Märkning: CE

Tillbehör

Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Strömklämma 120 A

Type nr.
550-00809
E-Nr.
1711625

För användning med Niko Home Control energimätare 550-00801 och 550-00803.

Specifikationsbeskrivning

Strömklämma 120 A

 • för användning med Niko Home Control energimätare 550-00801 och 550-00803
 • utökar mätområdet för mätmodulerna till 90–27 600 W, 400 mA – 120 A per kanal
 • ange typen av strömtång under programmeringen
 • kan stängas/öppnas upp till ± 100 gånger
 • längd på strömtångens anslutningskabel: 100 cm (får inte kortas eller förlängas)
 • maximal kabeltjocklek för strömtången: 4 x 10 mm² eller 12 x 2,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • minsta isoleringsmotstånd: 100 MΩ (mellan kärna och utgångsplintar)
 • vikt: 75 g
 • omgivningstemperatur: -20–50 °C
 • mått: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
 • CE-märkt
 • Mått: 323 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm för Niko Home Control, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (550-00150) eller kopplingsaktor (550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305X) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs av separat 24 V DC-försörjning (t.ex. 340-00050). Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Favoriter ( 0 )