! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Eko-display

Med eko-displayen kan den boende övervaka energi-, gas- och vattenförbrukningen samt energiproduktionen. Den kan också användas till att aktivera allt av-funktionen eller närvarosimuleringen. Eko-displayen visar information om el-, gas- och vattenförbrukningen samt elproduktionen.

Typen av information som visas beror på vilka mätenheter du installerar. Energimätaren för el mäter elförbrukningen eller elproduktionen. Pulsräknaren mäter el-, gas- och/eller vattenförbrukningen. Den aktuella elförbrukningen anges i W eller kW, medan gas- och vattenförbrukningen

anges i m³. Förbrukningen för den aktuella veckan anges i EUR, GBP eller SEK och visas nedanför. Slutanvändaren kan trycka på allt av-knappen

för att aktivera funktionen när han/hon lämnar huset. Han/hon kommer omedelbart att märka att förbrukningen minskar. Den boende kan

aktivera närvarosimulering genom att trycka på knappen för närvarosimulering. Det gör att lampor tänds slumpvis vilket leder till en känsla av trygghet.

Den rekommenderade platsen för montering av eko-displayen är nära den dörr som den boende använder för att lämna huset.

Niko Home Controls eko-display tilldelades priset Red Dot Design Award 2011.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.

Eko-display Niko Home Control, För fastsättning med skruvar, centrumavstånd 71 mm

Type nr.
550-13081

Denna kontroll är utrustad med en upplyst färgdisplay och har tre funktioner: den visar energiförbrukning och energiproduktion, den kan aktivera 'allt av'-funktionen och den kan aktivera semester-läget. Beroende på vilka mätningsenheter som finns i systemet anges såväl förbrukning och produktion av elektricitet som gas- och vattenförbrukningen på displayen. Med ett tryck på 'allt av'-knappen när man lämnar huset stänger man av all belysning, utvalda vägguttag, ventilation m.m. ställs till eko-läge. Med ett tryck på semester-knappen startar man närvarosimuleringen som simulerar att du är hemma även fast du är borta. På det sättet kan man lura tjuven att inte närma sig ditt hem. Denna kontroll är monterad i en infälld apparatdosa på en höjd av 140-150 cm över golvytan. Det är bäst att montera displayen på en plats nära ytterdörren.

Specifikationsbeskrivning

Eko-display Niko Home Control, För fastsättning med skruvar, centrumavstånd 71 mm. Med eko-displayen kan de boende övervaka energi- och vattenförbrukningen samt energiproduktionen (om tillämpligt) i sin bostad. Den kan också användas till att aktivera eko-funktionen eller närvarosimuleringen. Eko-displayen visar information om el-, gas- och vattenförbrukningen samt elproduktionen i bostaden. Typen av information som visas beror på vilka mätmoduler som installeras. Elmätningsmodulen mäter elförbrukningen eller elproduktionen. Pulsräknaren kommunicerar el-, gas- och vattenförbrukningen. Den aktuella elförbrukningen anges i W eller kW, medan gasförbrukningen anges i m³. Den totala energiförbrukningen för den aktuella veckan anges i EUR eller GBP visas nedanför. Eko-funktionen tillämpas på alla lampor och anslutna kretsar som den boende vill stänga av när han/hon lämnar hemmet. Du kan bestämma vilka utgångar som ska inkluderas i denna funktion när du programmerar installationen. Tryck på eko-knappen för att aktivera eko-funktionen. Minskningen av energiförbrukningen registreras omedelbart. Med närvarosimuleringen kan den boende tända lamporna automatiskt på vissa tidpunkter. Då ser det ut som om någon är hemma. Under programmering av installationen kan du själv bestämma vilka lampor som ska inkluderas i närvarosimuleringen samt när de ska tändas och hur länge de ska vara tända. Tryck på närvarosimuleringsknappen för att aktivera närvarosimuleringen. Montera eko-displayen:

 • i direkt solljus.
 • nära den dörr som den boende oftast använder när han/hon lämnar hemmet.

Tryckknappar med display är integrerade i en brygga.

 • energiförbrukning per vecka i EUR eller GBP
 • överensstämmer med IEC60730-2-9 , EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3 Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall som är galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna. På de horisontella och vertikala axlarna har infällningsramen 4 spår för skruvmontering i infällningsdosor. Dessa spår har en skruvöppning på 7 mm. Infällningsramen 4 skruvhål (som anges av en skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler. Mitten av infällningsramen är märkt (kritstreck, laser, etc.) i både horisontell och vertikal riktning, så att montering på en eller flera mekanismer kan genomföras snabbt och enkelt. Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
 • Infällningsdjup: 20 mm
 • Skärmtyp: belyst färgdisplay med måtten 45 x 45 x 32 (HxBxD)
 • Lägsta omgivningstemperatur: +5 °C
 • Maximal omgivningstemperatur: +45 °C
 • Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Mått: 73,1 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

1-facks ram

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm för Niko Home Control, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (ref. 550-00150) eller kopplingsaktor (ref. ref. 550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du ytterligare termostater (ref. 550-1305x)? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 24 V DC (e.g. 340-00050). I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga smarta produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation. Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

Favoriter ( 0 )