Eko-display

Produktdetaljer

Eko-display Niko Home Control, För fastsättning med skruvar, centrumavstånd 71 mm

Lägg till "Mina favoriter" Avlägsnad från "Mina favoriter"
550-13081

Beskrivning

Denna kontroll är utrustad med en upplyst färgdisplay och har tre funktioner: den visar energiförbrukning och energiproduktion, den kan aktivera 'allt av'-funktionen och den kan aktivera semester-läget. Beroende på vilka mätningsenheter som finns i systemet anges såväl förbrukning och produktion av elektricitet som gas- och vattenförbrukningen på displayen. Med ett tryck på 'allt av'-knappen när man lämnar huset stänger man av all belysning, utvalda vägguttag, ventilation m.m. ställs till eko-läge. Med ett tryck på semester-knappen startar man närvarosimuleringen som simulerar att du är hemma även fast du är borta. På det sättet kan man lura tjuven att inte närma sig ditt hem. Denna kontroll är monterad i en infälld apparatdosa på en höjd av 140-150 cm över golvytan. Det är bäst att montera displayen på en plats nära ytterdörren.

Specifikationsbeskrivning

Eko-display Niko Home Control, För fastsättning med skruvar, centrumavstånd 71 mm. Med eko-displayen kan de boende övervaka energi- och vattenförbrukningen samt energiproduktionen (om tillämpligt) i sin bostad. Den kan också användas till att aktivera eko-funktionen eller närvarosimuleringen. Eko-displayen visar information om el-, gas- och vattenförbrukningen samt elproduktionen i bostaden. Typen av information som visas beror på vilka mätmoduler som installeras. Elmätningsmodulen mäter elförbrukningen eller elproduktionen. Pulsräknaren kommunicerar el-, gas- och vattenförbrukningen. Den aktuella elförbrukningen anges i W eller kW, medan gasförbrukningen anges i m³. Den totala energiförbrukningen för den aktuella veckan anges i EUR eller GBP visas nedanför. Eko-funktionen tillämpas på alla lampor och anslutna kretsar som den boende vill stänga av när han/hon lämnar hemmet. Du kan bestämma vilka utgångar som ska inkluderas i denna funktion när du programmerar installationen. Tryck på eko-knappen för att aktivera eko-funktionen. Minskningen av energiförbrukningen registreras omedelbart. Med närvarosimuleringen kan den boende tända lamporna automatiskt på vissa tidpunkter. Då ser det ut som om någon är hemma. Under programmering av installationen kan du själv bestämma vilka lampor som ska inkluderas i närvarosimuleringen samt när de ska tändas och hur länge de ska vara tända. Tryck på närvarosimuleringsknappen för att aktivera närvarosimuleringen. Montera eko-displayen:

 • i direkt solljus.
 • nära den dörr som den boende oftast använder när han/hon lämnar hemmet.

Tryckknappar med display är integrerade i en brygga.

 • energiförbrukning per vecka i EUR eller GBP
 • överensstämmer med IEC60730-2-9 , EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3 Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall som är galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna. På de horisontella och vertikala axlarna har infällningsramen 4 spår för skruvmontering i infällningsdosor. Dessa spår har en skruvöppning på 7 mm. Infällningsramen 4 skruvhål (som anges av en skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler. Mitten av infällningsramen är märkt (kritstreck, laser, etc.) i både horisontell och vertikal riktning, så att montering på en eller flera mekanismer kan genomföras snabbt och enkelt. Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
 • Infällningsdjup: 20 mm
 • Skärmtyp: belyst färgdisplay med måtten 45 x 45 x 32 (HxBxD)
 • Lägsta omgivningstemperatur: +5 °C
 • Maximal omgivningstemperatur: +45 °C
 • Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Mått: 73.1 mm
 • Märkning: CE
list 0
Favoriter