! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Analog dimmeraktor 1–10 V

Upp till tre LED-drivdon, drivdon för lysrör och/eller dimrar för hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med den analoga

dimmeraktorn 1–10 V:

- LED-drivdon med en analog ingång 1-10V.

- elektroniska reglerdon för lysrör med en analog ingång 1-10V.

- dimrar med hög effekt med en analog ingång 1–10 V.

Nikos externa dimrar: 330-00701.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Analog dimmeraktor 3 x 1-10 V för Niko Home Control

Type nr.
550-00241
E-Nr.
1710646

Upp till tre dimrar och/eller omkopplingsenheter kan anslutas till Niko Home Control-installationen med den analoga dimmeraktorn 1–10 V:

 • LED-driver för LED-belysning.
 • Elektronisk ballast för lysrör.
 • Dimrar med hög effekt.

Specifikationsbeskrivning

Analog dimmeraktor 3 x 1-10 V för Niko Home Control.

 • Funktion: Upp till tre dimmerbrytare och/eller omkopplingsenheter kan anslutas till Niko Home Control-installationen med den analoga styrmodulen 1–10 V:
 • dimmerbrytare med en analog ingång på 1–10 V för dimning av monokroma LED-lampor.
 • elektroniskt förkopplingsdon för lysrör.
 • dimmerbrytare med hög effekt med en analog ingång på 1–10 V.

Användbara Niko-referenskoder: 05-715, 65-410, 330-00701.

Utgången skickar en signal mellan 1 och 10 V för att styra den anslutna dimmern/elektroniska förkopplingsdonet, vilket gör att programmerade åtgärder eller stämningsinställningar kan aktiveras. Genom att trycka på motsvarande knapp kan status för varje utgång ändras manuellt och tillfälligt för ansluta en lampa. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation.

Avståndet mellan dimmerbrytarna och modulen ska inte överstiga 50 m. Högst tre dimmerbrytare kan anslutas per modul.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • 3 utgångar: 1–10 V (FELV, klenspänning för funktionsändamål), strömstyrd (I)
 • möjlighet att ansluta 3 individuella faser
 • maximalt avstånd mellan dimmerbrytare och modul: 50 m
 • maximal belastning: 20 mA per kanal, skyddad från 50 mA per kanal och högst 11 V
 • galvanisk isolering vid anslutning av strömkretsen (6 A per kanal)
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Anslutningsterminaler: 2 x 6 skruvplint
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: DIN 4TE
 • Mått: 91.5 x 71 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Favoriter ( 0 )