Home Om Niko Vad vi bryr oss om Socialt ansvar

Eco-design

Vi på Niko gör allt vi kan för att vår industriella verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi går faktiskt till ytterligheter för att göra detta. Vi nöjer oss inte med återvinning av produktionsavfallet utan minskar vår miljöpåverkan redan när vi utformar våra produkter. Det är det som kallas ”eco-design”.

RoHS-deklarationen ingår i den individuella CE-deklarationen för produkten.
Via länken nedan kan du ladda ner våra REACH-deklarationer.

REACH

Miljövänlig tillverkning

Under tillverkningen vidtar vi alla tänkbara åtgärder för att begränsa avfallsproduktionen till ett absolut minimum. Allt plastavfall mals till exempel ner och återanvänds till hundra procent, utan att kvaliteten blir lidande. Ett annat bra exempel: oljan i avfettningsbaden äts upp helt och hållet av bakterier, vilket innebär att det inte blir någon spillolja kvar!

Rationell energiförbrukning

Energiförbrukningen i produktionshallar och kontor övervakas noggrant. Värmeväxlare, kyltak, isolerglas, automatiska persienner och lågenergilampor säkerställer energieffektiv belysning och uppvärmning. Dessutom producerar 4 000 m² solpaneler tio procent av den el som Niko förbrukar. Ett internt vattenreningssystem stimulerar till rationell vattenförbrukning och minskar vattenföroreningen. Regnvatten samlas in på kontorens tak och används till sanitetssystemen.

Miljötävling i Östflandern

År 2018 belönades Niko för sjuttonde gången i rad för sina insatser med utmärkelsen Milieucharter Oost-Vlaanderen. Milieucharter uppmuntrar företag att organisera miljöinsatser kring tio olika teman som vatten, minskning av avfall, energi eller förpackningsavfall. Deltagande företag åtar sig att uppnå mätbara resultat inom ett år på minst fyra temaområden.

ISO 9001-certifierad

Det är inte bara våra produkter som uppfyller kvalitetskraven: vår interna organisation är också mycket kvalitetsmedveten. Produktionsanläggningen i Sint Niklaas är ISO 9001-certifierad.