Home Om Niko Vad vi bryr oss om

I en föränderlig värld erbjuder Niko Group alltmer intelligenta och toppmoderna lösningar. Vi är en medresenär för alla som strävar efter förverkliga detta.

Människor

  • Slutanvändarens upplevelser
  • Beställare
  • Professionella installatörer

”Om vi beror på oss kommer vi alltid att välja att arbeta med produkter från Niko. Men det är naturligtvis inte alltid vi som bestämmer. Teknikkontoren kan ha andra kriterier” – Mauro Popocini

Partnerskap

Niko letar efter banbrytande partner för att tillsammans med dem utveckla smarta lösningar som förenklar kundernas vardagsliv. Niko är dessutom öppet för ny teknik och öppna ekosystem. Det är därför deras lösningar förblir helt framtidssäkra och Niko blir den ultimata plattformen för att styra alla banbrytande ekosystem.

Läs mer

Innovation och design

Företaget har gjort efterforskningar i hur det ska se ut om ett par år och designavdelningen kommer att hjälpa till att implementera den här strategin steg för steg i varje ny fysisk och virtuell produkt. Designers och utvecklare i vår stora forsknings- och utvecklingsavdelning är inspirerade av allt som händer världen över. De arbetar ständigt på innovativa elektroniska lösningar, både vad gäller design och användbarhet.

Hållbarhet

Pelarna i vår strategi:

  • Den digitala tidsåldern
  • Ett anpassat hem för varje ålder
  • Miljövänlighet

Läs mer

Vår mission

"Vad kan vi göra så att dina byggnader fungerar bättre för dig?" är frågan vi ställer oss varje morgon på Niko.

Mer om vårt uppdrag

Vår ledningsgrupp

Niko Group är ett tredje generationens familjeägt holdingbolag

Ledning