! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko har minskat restavfallet med mer än 40 % de senaste 10 åren

En ledande roll inom hållbarhet understryks av den 18:e miljöutmärkelsen i rad

Nikos högkvarter och produktionsanläggningar i Sint-Niklaas i Belgien har återigen fått en miljöutmärkelse av Voka i Östflandern. Den här utmärkelsen delas varje år ut till företag som tar ännu mer miljöhänsyn än vad lagen kräver. Tack vare en genomgripande hållbarhetspolicy har det Sint-Niklaas-baserade familjeföretaget avsevärt kunnat minska sin energi- och vattenförbrukning, sitt restavfall och mycket annat. De kommande åren ska företaget ytterligare intensifiera sina ambitioner för en hållbar produktion, och siktar på att öka sin andel av egengenererad förnybar energi.

Enligt EU:s nuvarande klimatmål ska 13 % av all energi i Belgien komma från förnybara källor nästa år. Affärsvärlden spelar en avgörande roll i det avseendet. Niko använder redan uteslutande förnybar energi, och genererar 12,5 % av sitt årliga energibehov från sina solpaneler.

"Som tillverkningsföretag vill vi ta vårt ansvar i energiövergången. Vi använder inte bara 100 % hållbar energi redan nu, utan vi genererar också 1 000 000 kWh/år på egen hand tack vare våra 4 300 m² med solpaneler. Vi siktar på att öka den andelen av egengenererad förnybar energi och tittar för närvarande på möjligheter med vindkraft och värmepumpar." Dirk D'haese, miljökoordinator på Niko

En hållbarhetspolicy betalar sig

Familjeföretaget, som firar 100 år i år, har fördubblat siin omsättning jämfört med för 15 år sedan. Trots en avsevärd ökning av tillverkningen talar resultaten av hållbarhetspolicyn för sig själva:

  • Energibesparingar på 15 % jämfört med 2010 genom att använda energieffektiva maskiner och ett smart system för energihantering.
  • Minskad vattenförbrukning med mer än 40 % jämfört med 2000, tack vare rationell vattenanvändning och användning av regnvatten.
  • Genom att återvinna avfallsmaterial till råmaterial för tillverkningsprocesser och effektiv avfallsinsamling är restavfallet nu 14 % per år, jämfört med 23 % 2007.

Dirk D'haese: "Tillsammans med våra samarbetspartners fortsätter vi aktivt att leta efter lösningar för att ytterligare minska våra tillverkningsprocessers ekologiska inverkan. Till exempel försöker vi eliminera miljöfarliga ämnen så mycket som möjligt eller ersätta dem med ekologiska alternativ, vi använder ett biologiskt luftfiltreringssystem på målningslinjen, och vi paketerar våra produkter i kartong med FSC-märkning, som är en internationell märkning för hållbart skogsbruk."

18: e miljöutmärkelse i rad

Niko använder Vokas miljöutmärkelse för att effektivisera sina miljöambitioner. Den sätter upp målen som ska uppnås varje år, och detta granskas sedan av en oberoende kommission. Igår kväll fick Niko, för 18:e gången i rad, miljöutmärkelsen av Voka i Östflandern för sina ansträngningar 2018.

Katrien Moens, ansvarig för hållbart entreprenörskap på Voka: "Varje år belönar miljöutmärkelsen företag som har tagit på sig att göra mer än vad lagen kräver. Det här är 18:e gången för Niko, och det är inte många företag som har lyckats med det. De har återigen understrukit sin ledande roll."

Vi höjer ribban ytterligare, tillsammans med personalen

Utöver miljöutmärkelsen delar Voka också ut en utmärkelse för hållbart entreprenörskap. Denna är baserad på FN:s mål för hållbar utveckling och innefattar utöver miljöansträngningar även områden som säkerhet och personalens välmående.

Dirk D’haese: "De senaste 18 åren har vi höjt ribban för oss själva. Eftersom vi vill fortsätta på den inslagna vägen har vi bestämt att från och med 2019 skriva på Vokas kontrakt för hållbart entreprenörskap istället för miljökontraktet. Inom ramen för detta kan vi bredda våra hållbarhetsmål de kommande åren. Vår personal har en viktig roll att spela i det här avseendet. Vi vill involvera dem i processen så mycket som möjligt, höja deras medvetenhet och ge dem de verktyg de behöver för att själva bidra. Sedan vi satte igång vårt system med cykeluthyrning har till exempel ytterligare 100 anställda nu valt att använda cykel som huvudsakligt transportmedel till jobbet."