Home Lösningar Vart att veta om belysningsstyrning Multizon tavel och smartboards

Multizon ger en ny möjlighet att skapa en zon med armaturer som redan ingår i en dagsljuszon. En multizon kan t.ex. fungera som tavelbelysning. Det minskar omkostnaderna, eftersom man slipper installera armaturer till en fristående tavelbelysning.

Genom att utnyttja DALI-protokollet har Niko gjort det möjligt att skapa en extra multizon bestående av armaturer som redan ingår i en dagsljuszon. Armaturer i flera dagsljuszoner kan dras in i en multizon och fungera t.ex. som tavelbelysning. På så sätt slipper man installera en fristående tavelbelysning i en sekundärzon. Med en multizon får man lägre installationskostnader tack vare mindre kabeldragning, snabbare installation och färre armaturer, eftersom de redan installerade armaturerna kan utnyttjas optimalt. Multizon är även lämplig för interaktiva skrivtavlor. Då kan den användas för att släcka belysningen över skrivtavlan samtidigt som belysningen i övriga lokalen är fortsatt tänd. Den konfigureras via fjärrkontrollen, oberoende av installation och kabeldragning. På så sätt kan man alltid ändra zonindelningen i efterhand. Alla DALI-sensorer från Niko ger möjligheten att skapa en extra multizon.