Home Lösningar Vart att veta om belysningsstyrning Energioptimering vid manuell styrning

En ny funktion i DALI-sensorerna ger en optimal kombination av användarstyrning och energioptimering. När användaren styr belysningen i en lokal manuellt, frånkopplas vanligtvis dagsljusstyrningen. Med DALI-sensorerna från Niko är det nu möjligt att ha energioptimerad dagsljusstyrning samtidigt som användaren styr belysningen manuellt.

I de flesta installationer med dagsljusstyrning kan användaren styra belysningen manuellt med tryckknapp eller potentiometer. Det innebär att dagsljusstyrningen kopplas från och ljusnivån blir densamma i alla dagsljuszoner, utan hänsyn till om det redan finns tillräckligt dagsljus (fig. A). Det kan därför hända att användaren tidigt på dagen manuellt ställer in en ljusnivå som förblir oförändrad tills lokalen lämnas mot slutet av eftermiddagen. Det betyder att installationen inte energioptimeras under dagen via dagsljusstyrningen, och energiförbrukningen blir då onödigt hög.

Manuell ljusstyrning med energioptimering

Den nya funktionen i DALI-sensorerna möjliggör energioptimering, även när användaren ställer in belysningen manuellt. Dagljusstyrningen, och därmed energioptimeringen, fortsätter med utgångspunkt i den ljusnivå som användaren har ställt in manuellt (fig. B). Först när alla personer lämnar lokalen eller vid aktiv tryckning, tar dagsljusstyrningen över igen och följer den luxnivå som installationen har konfigurerats till som standard.

Hitta funktionen i appen

Den nya funktionen kallas ”Användardefinierad luxinställning” och aktiveras via appen Niko Sensor Tool i menyn: Ändra konfiguration/Avancerade inställningar/Användardefinierad luxinställning. Funktionen är tillgänglig på nya DALI-sensorer från Niko-Servodan.

Fig. A Traditionell manuell styrning av belysning = Överstyrning av dagsljusstyrning.

 

 

Fig. B Manuell styrning av belysning med energioptimerad dagsljusstyrning.