Home Lösningar Vart att veta om belysningsstyrning DALIsensorer med snabbkopplingskablage

I större projekt kan det vara en fördel att använda snabbkopplingar vid installationen. När sensorer och armaturer är förmonterade med snabbkopplingskablage kan du snabbt installera energibesparande zonindelad DALI-dagsljusstyrning.

Minskar installationstiden

Det går snabbt att koppla samman komponenterna vid monteringen. Snabbkopplingarna kan inte kopplas samman fel och på så sätt minskas risken för installationsfel. Du sparar därmed tid samtidigt som kvaliteten säkerställs.

Princip för lokal med två dagsljuszoner installerade med snabbkopplingskablage. Sensorer och armaturer är kopplade via 5-poliga förgreningar och anslutningskablar.