Home Lösningar Vart att veta om belysningsstyrning Anvandarlig reglering med DALIpotentiometer

Reglering med potentiometer är användarvänlig och intuitiv. Undersökningar visar att potentiometer är den föredragna lösningen för reglering av belysningen. En potentiometer är användarvänlig och intuitiv eftersom funktionerna är tydliga (vrid för reglering och tryck för att tända/släcka). Vid reglering med vanliga tryckknappar (t.ex. hålla in knappen för att dämpa) är inte funktionerna synliga för användaren, som enkelt vill kunna reglera belysningen för optimal belysningskomfort.

Niko har utvecklat en potentiometer för reglering av DALI-sensorn. Lösningen är enkel att installera. Via 2-ledare kopplas potentiometern direkt på DALI-bussen ingen annan programmering krävs. Potentiometern kan kan reglera alla DALI-sensorer från Niko.

Potentiometer för överstyrning av DALI-sensor:

  • Användarvänlig och intuitiv lösning
  • Kan användas i zonuppdelad dagsljusstyrning
  • Passar i vanlig apparatdosa
  • Enkel installation: Endast 2 ledare direkt på DALI-buss - enkel inställning
  • Det går att kopplar flera potentiometrar för samma tänding

 

Installation av DALI potentiometeret kräver ingen programmering- via 2 ledare kobl DALI potentiometeret direkt på DALI-bussen