Home Lösningar Vart att veta om belysningsstyrning

Vi har samlat en hel del information som är värd att veta om belysningsstyrning. Här finns både allmän information och mer specifik vägledning och knep som du kan använda i samband med installation av intelligent belysningsstyrning.

DALI-sensorer med snabbkopplingskablage

I större projekt kan det vara en fördel att använda snabbkopplingar vid installationen. När sensorer och armaturer är förmonterade med snabbkopplingskablage kan du snabbt installera energibesparande zonindelad DALI-dagsljusstyrning.

Läs mer

Multizon - tavel och smartboards

Genom att utnyttja DALI-protokollet har Niko-Servodan gjort det möjligt att skapa en extra multizon bestående av armaturer som redan ingår i en dagsljuszon. Armaturer i flera dagsljuszoner kan dras in i en multizon och fungera t.ex. som tavelbelysning. På så sätt slipper man installera en fristående tavelbelysning i en sekundärzon.

Läs mer

Energioptimering vid manuell styrning

Med DALI-sensorerna från Niko är det nu möjligt att ha energioptimerad dagsljusstyrning samtidigt som användaren styr belysningen manuellt.

Läs mer

Oänligt antal DALI-enheter i bussen

Det är lätt att kringgå begränsningen på 64 DALI-enheter i bussen. Detta kan genomföras med en fristående lösning, där du via en DALI-länkmodul kopplar ihop ett oändligt antal DALI-segment.

Läs mer