Design, funktionalitet och enkel installation

Från ecodisplayen med sin framträdande plats på väggen till det minsta vägguttaget bakom skåpet – allt räknas, från hur det utvecklas till hur det ser ut.

Även de små detaljerna kan kosta eller spara värdefull tid. Det är därför vi fäster stor vikt vid bekvämlighet när vi utvecklar våra produkter. Med Nikos strömställare slipper du mycket av det bökiga arbetet. Du ansluter varje funktion på ena sidan och uttagen visar var varje ledning hör hemma, så att du inte kan göra fel. Dessutom passar alla Niko-produkter ihop perfekt. Du kan slutföra hela installationen med hjälp av bara en skruvmejsel, även när hemautomatisering ska ingå. Uttagen är också utformade med noggrann omsorg om varje detalj. Vill kunden ha två eluttag bredvid varandra? Våra uttag klickar du bara ihop. Det gör dessutom att du kan vara säker på att uttagen sitter rakt.

Vår innovativa inställning har lönat sig. Det framgår tydligt, inte bara av våra nöjda användare, utan också av de många utmärkelser som Niko har fått. Både ecodisplayen och videodörrstationen från Niko Home Control har belönats med Red Dot Award, ett eftertraktat pris som är lite av en internationell ”Oscar” för bästa produktdesign. Och vi på Niko fortsätter med våra innovationer, så ingen vet vad framtiden kommer att föra med sig!

Vi sätter ribban högt – precis som du

Niko är en trendsättare inom områdena design, funktionalitet och enkel installation. Varje dag arbetar vi på morgondagens elinstallationer.

Niko är en fullfjädrad innovatör. Vi var först på marknaden med inbyggd dimmer och lyxiga strömställare och vi var pionjärer inom hemautomatisering i Europa redan för mer än 20 år sedan. Och det är till stor fördel för dig, eftersom dina kunder ofta vet vad de vill ha – till exempel ett barnsäkert hem – men inte hur de ska ordna det. Som arkitekt erbjuder du de rätta lösningarna, vare sig det handlar om orienteringsbelysning och rörelsedetektorer, en porttelefon eller videodörrstation. Vi på Niko hämtar inspiration från allt som händer i världen. Vi håller ett finger på pulsen när det gäller livsstil, arkitektur och design, men vi följer också IT- och vårdsektorn noga. Vi följer med vår tid, så att du också kan göra det.

För att säkerställa att alla dina idéer kan bli verklighet bjuder Niko in personal från alla avdelningar till innovativa idémöten där vi experimenterar med idéer och material. Vi tar patent på våra unika koncept. Antalet patent som vi registrerar varje år är också ett mått på våra produkters banbrytande karaktär. Det innebär att Niko är och förblir ett etablerat namn som strävar efter enkelhet och skapar mervärde.