4 års garanti på all hårdvara från Niko

Niko står för toppkvalitet - varje hårdvaruprodukt från Niko genomgår en grundlig kontroll vid varje steg i produktionen. Enligt lagen har varje konsument rätt till garanti vid inköp av konsumtionsvaror. Niko respekterar denna lagstadgade garanti fullt ut och går dessutom steget längre: vi erbjuder nämligen 4 års garanti, medan den lagstadgade garantin bara är 2 år.

Garantiperioden för all hårdvara är 4 år från fakturadatum.

Garantivillkor

Garantin täcker defekter hos hårdvara från Niko och består av reparation eller byte utan kostnad, alternativt kreditfaktura.

Garantin gäller inte under följande omständigheter:

  • i händelse av en defekt som beror på felaktig installation
  • i händelse av en defekt som beror på felaktig användning eller drift av hårdvara från Niko
  • i händelse av yttre orsaker som fuktskador, överspänningsskador eller programvara som inte är förinstallerad på Nikos hårdvara