Home Hjalp a radgivning FAQ Niko tillträdeskontroll Vad kan jag kontrollera om min installation för tillträdeskontroll inte fungerar som den ska?

Frequently Asked Questions

Niko tillträdeskontroll

Vad kan jag kontrollera om min installation för tillträdeskontroll inte fungerar som den ska?

Nedan finns ett antal åtgärdspunkter och tips för att kontrollera installationen och hitta eventuella fel.

 • Övergå från en tvåtråds- (a, b) till en tretrådskabel (a, b, P) för dörrtelefoni eller från en femtråds- till en sextrådskabel för videofoni. Korrigera jumperkopplingarna.
 • Kontrollera alla anslutningar (a, b, P, M, V1, V2) och tänk därvid på polariteten. Kontrollera samtidigt att inga förbindelser har brutits.
 • Mät spänningen på klämmorna på utomhus- och inomhusenheten. Upprepa detta, om så behövs, på strömförsörjningen efter att alla trådar frånkopplats.
  De rätta spänningsvärdena är följande:
  • mellan klämma a och b (a = +):          ± 24 Vdc
  • mellan klämma b och P (P = +):         ± 26 Vdc
 • Tips: Det rekommenderas att mäta i klämman och inte på skruvhuvudet.

 • Tryck på en ringklocka för att kontrollera att utomhusenheten aktiverar en ljudsignal.
 • Kontrollera att alla jumperkontakter eller dipkontakter är rätt placerade på monitorer, splitters och videomottagare.
 • Kontrollera att monitorn är ordentligt installerad på fästplattan.
 • Om du kombinerar strömförsörjning med buss och likspänning:
  • Använd den positiva klämman för likspänningsströmmen och inte bussens klämma P.
  • Lägg en trådbrygga mellan likspänningsströmmens negativa klämma och bussens klämma b.
 • Dubbla trådarna i klämma P och M vid stora avstånd och/eller små trådareor. Därigenom förebygger du fel pga spänningsfall.
 • Programmera manuellt en handfri apparat på ringknappens första minnespunkt. Direkt efter att du släppt knappen högtalare, trycker en annan person på ringknappen. Det går också att programmera med serviceapparaten.
 • Testa din installation genom att lägga en separat kabel mellan kameran och monitorn.
 • Testa din installation genom att ansluta monitorn direkt till utomhusenheten.
 • Ta av luren från inomhusenheten och kontrollera om det lyser en grön ledlampa på inomhusenheten och om ljudet från gatan hörs.
 • Använd en skärmad kabel med twisted pairs för en bättre bildkvalitet.
 • Den externa videoenheten har en klämma M:
  • Om du ansluter utomhusenheten i ett sextrådssystem: koppla ihop klämma M med likspänningsströmmens negativa klämma.
  • Om du ansluter utomhusenheten i ett femtrådssystem och/eller använder den i kombination med en videoströmförsörjning: lägg trådbrygga mellan klämma b och M i utomhusenheten eller på strömförsörjningen.
  I båda fallen ska klämman G jordas: koppla ihop klämma G med likspänningsströmmens klämma 9 eller med jordanslutningen i kopplingsskåpet.
 • Sätt potentiometrarna på minimum och ställ jämnt in högre volym på båda potentiometrarna. Vid audiostörningar, resonans och höga visseltoner vrid tillbaka potentiometrarna något.
 • Vid elektromagnetiska störningar från ledningar i närheten ska dessa göras tillfälligt spänningsfria.

videoströmförsörjning
Serviceapparat