Frequently Asked Questions

Niko Home Control

Lämpar sig Niko Home Control för renovering?

JA ,Niko Home Control kan installeras i varje renovering där kablarna i den elektriska installationen byts ut.