Home Hjalp a radgivning FAQ Dimrar Hur ansluter jag en tvåledar- eller treledardimmer?

Frequently Asked Questions

Dimrar

Hur ansluter jag en tvåledar- eller treledardimmer?

Dimmer för en treledaranslutning:

Av de tre ledarna ansluter du den bruna fasledaren och blå neutralledaren till elnätet. Anslut den svarta anslutningsledaren till lampan. Anslut den till dimmerns neutralledare igen.

 

Dimmer för en tvåledaranslutning:

Anslut den bruna fasledaren till elnätet. Den svarta anslutningsledaren kopplas till lampan som du sedan ansluter till elnätet med en neutralledare.