Allt fler enheter i hemmet kopplas samman så att de kan avläsas, kontrolleras och styras via smartphone, surfplatta eller andra enheter. Därför är valet av plattform till smarta hem-lösningen ett mycket viktigt beslut som ska fattas när familjen bygger sitt hus.

A-hus gjorde därför också en grundlig undersökning av marknaden för smarta hem-lösningar innan de valde Niko Home Control som plattform till deras smarta hem-lösning. Ett avgörande skäl var att Niko Home Control redan är en etablerad leverantör på den europeiska marknaden med mer än 20 års erfarenhet av smarta hem-lösningar.

Anders Carlsson, teknik chef på Derome Hus AB och som har utvärderat Niko som leverantör, säger så här: ”Niko har under det senaste året redan bevisat att de är en pålitlig partner. Till detta kan tilläggas att efterfrågan av smarta hem ökar. Därför menar vi också att tiden är mogen för att erbjuda våra A-hus-kunder smarta hem med Niko Home Control.”