Home Partners Lyssna på musik

Styr din musik med hemautomatisering

Vi integrerar följande varumärken:


   


För att styra ditt ljudinstallation från ett partnermärke med Niko Home Control behöver du en smart enhet från partnermärket. Mer information om detta finns i de tekniska uppgifterna.

På mynikohomecontrol.niko.eu kan du aktivera kopplingen till dessa enheter. När du har gjort det börjar din Niko Home Control-installation att kommunicera med partnersystemet, och kan du skapa avancerade åtgärder.

Niko gör allt för att kopplingen ska fungera så felfritt som möjligt. Tekniska skillnader mellan märkena kan leda till skillnader i funktioner och möjligheter.

Integrator API 

Niko Home Control
Software