Home Niko Home Control Toekomst

Niko Home Control

Meerovercomfort

Mer om komfortfunktioner

En elinstallation som anpassar sig efter din livsstil?

Meeroverveiligheid

Mer om säkerhet

Ett tryggt hem i ett säkert hus. En elinstallation som vakar över dig.

Meeroverbedieningsgemak

Mer om bästa möjliga bekvämlighet

Styra belysningen och apparater när som helst, oavsett var du befinner dig?

Meeroverenergie

Mer om energi

Vill du kunna stänga av onödig energiförbrukning på ett smidigt sätt?

Tio bygg- och renoveringstips som sparar pengar och ger dig sinnesro. Se alla 10