Niko Home Control

Meeroverbedieningsgemak

Mer om bästa möjliga bekvämlighet

Styra belysningen och apparater när som helst, oavsett var du befinner dig?

Meeroverveiligheid

Mer om säkerhet

Ett tryggt hem i ett säkert hus. En elinstallation som vakar över dig.

Meerovertoekomst

Mer om din framtid

En elinstallation som redan idag tar hänsyn till vad du kanske vill ha lite senare?

Meeroverenergie

Mer om energi

Vill du kunna stänga av onödig energiförbrukning på ett smidigt sätt?