! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko tillträdeskontroll - Vad kan jag kontrollera om min installation för tillträdeskontroll inte fungerar som den ska?

Nedan finns ett antal åtgärdspunkter och tips för att kontrollera installationen och hitta eventuella fel.

 • Övergå från en tvåtråds- (a, b) till en tretrådskabel (a, b, P) för dörrtelefoni eller från en femtråds- till en sextrådskabel för videofoni. Korrigera jumperkopplingarna.
 • Kontrollera alla anslutningar (a, b, P, M, V1, V2) och tänk därvid på polariteten. Kontrollera samtidigt att inga förbindelser har brutits.
 • Mät spänningen på klämmorna på utomhus- och inomhusenheten. Upprepa detta, om så behövs, på strömförsörjningen efter att alla trådar frånkopplats.
  De rätta spänningsvärdena är följande:
  • mellan klämma a och b (a = +):          ± 24 Vdc
  • mellan klämma b och P (P = +):         ± 26 Vdc
 • Tips: Det rekommenderas att mäta i klämman och inte på skruvhuvudet.

 • Tryck på en ringklocka för att kontrollera att utomhusenheten aktiverar en ljudsignal.
 • Kontrollera att alla jumperkontakter eller dipkontakter är rätt placerade på monitorer, splitters och videomottagare.
 • Kontrollera att monitorn är ordentligt installerad på fästplattan.
 • Om du kombinerar strömförsörjning med buss och likspänning:
  • Använd den positiva klämman för likspänningsströmmen och inte bussens klämma P.
  • Lägg en trådbrygga mellan likspänningsströmmens negativa klämma och bussens klämma b.
 • Dubbla trådarna i klämma P och M vid stora avstånd och/eller små trådareor. Därigenom förebygger du fel pga spänningsfall.
 • Programmera manuellt en handfri apparat på ringknappens första minnespunkt. Direkt efter att du släppt knappen högtalare, trycker en annan person på ringknappen. Det går också att programmera med serviceapparaten.
 • Testa din installation genom att lägga en separat kabel mellan kameran och monitorn.
 • Testa din installation genom att ansluta monitorn direkt till utomhusenheten.
 • Ta av luren från inomhusenheten och kontrollera om det lyser en grön ledlampa på inomhusenheten och om ljudet från gatan hörs.
 • Använd en skärmad kabel med twisted pairs för en bättre bildkvalitet.
 • Den externa videoenheten har en klämma M:
  • Om du ansluter utomhusenheten i ett sextrådssystem: koppla ihop klämma M med likspänningsströmmens negativa klämma.
  • Om du ansluter utomhusenheten i ett femtrådssystem och/eller använder den i kombination med en videoströmförsörjning: lägg trådbrygga mellan klämma b och M i utomhusenheten eller på strömförsörjningen.
  I båda fallen ska klämman G jordas: koppla ihop klämma G med likspänningsströmmens klämma 9 eller med jordanslutningen i kopplingsskåpet.
 • Sätt potentiometrarna på minimum och ställ jämnt in högre volym på båda potentiometrarna. Vid audiostörningar, resonans och höga visseltoner vrid tillbaka potentiometrarna något.
 • Vid elektromagnetiska störningar från ledningar i närheten ska dessa göras tillfälligt spänningsfria.

videoströmförsörjning
Serviceapparat