! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko tillträdeskontroll - Med vilka produkter kan jag utöka ett ljudkit från Niko Access Control-sortimentet?

Ljudkitet kan som mest utökas med:

  • 1 intern ljudenhet: en kompakt ytmonterad telefon (10-511) eller handsfree-enheten (10-520)
  • 1 extern ljudenhet
  • 1 DIN-relä (10-830 eller 10-831)