! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko tillträdeskontroll - Går det att ha en extra ringklocka som ringer vid en påringning på utomhusenheten?

Niko Access Control-sortimentet innehåller en extra ringklocka:

  • Anslut den extra ringklockan direkt till bussen (a, b, P).
  • Programmera ringklockan på en tryckknapp. Den extra ringklockan kommer att ringa när någon ringer på.

Det går även att lägga till en extern ringklocka i Niko Access Control-installationen:

  • Använda reläet för detta.
  • Programmera reläet. Reläets potentialfria kontakt sluts när någon ringer på.
  • Styr den externa ringklockan med reläkontakten.