! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko tillträdeskontroll - Kan jag integrera annat material (kameror, bildskärmar, tv-apparater) än Nikos i en Niko-installation för tillträdeskontroll?

Videosignalen från Niko-installationen för tillträdeskontroll är en symmetrisk linjesignal (1 VPP 100 Ω), medan en icke-symmetrisk koaxsignal (1 VPP 75 Ω) är den vanligaste standarden för en videosignal.

För omvandlingen behövs två produkter:

  • Videosändaren ställer om 75Ω-signalen från andra kameror än Nikos till Niko-installationens 100Ω-signal. Sådana kameror fungerar på ZLVS eller 230 V. På videosändaren är spänningen 12 Vdc (max. 250 mA) för kameran. Utgångssignalen är permanent tillgänglig.
     
  • Videomottagaren ställer om 100Ω-signalen från Niko-installationen till 75Ω-signalen för tv-apparaten eller monitorn. Utgångssignalen är permanent tillgänglig.

videosändare
videomottagare