! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad är bästa sättet att ställa in dimmern för lampa X eller Y?

Klassiska dimrar har antingen en gemensam profil för alla lampor eller växlar automatiskt mellan fasstyrning och bakkantsstyrning beroende på lampa.

För nyare universaldimrar med PLC-störningsskydd för LED-lampor kan du börja med att använda dimmersökmotorn. Där anges vilken dimringsnivå som är bäst att konfigurera för din dimmer. Du behöver göra det manuellt om lampreferensen inte testades av oss.

Fortsätt enligt följande för universaldimmern med tryckknapp och PLC-störningsskydd 3–300 W (310-0290X) och den vridbara universaldimmern med PLC störningsskydd: Välja rätt profil för 230 V LED-lampor:

  1. Börja med att pröva profil 1 (DEFAULT 1). Om profilen fungerar som den ska kan du gå vidare till att ställa in minsta ljusstyrka.
  2. Om den inte fungerar ska du pröva profilerna LED 4, 5 och LED 6 i ordningsföljd. Om någon av dessa profiler fungerar som den ska kan du gå vidare till att ställa in minsta ljusstyrka. Den senast visade profilen sparas och används när den gröna feedbacklampan har visat tre gånger vilken profil som dimmern är inställd på.

För att kunna utnyttja varje lampas optimala omfång och för att undvika att lampan stängs av helt kan den lägsta dimringsnivån justeras. Det kan du göra med knappen MIN DIM LEVEL. Knappen fungerar som en dimringsmekanism i form av en tryckknapp. Håll knappen intryckt för att öka eller minska lampans ljusstyrka. Genom att släppa upp och trycka in knappen igen kan du ändra dimringsriktningen.

Fortsätt enligt följande för den vridbara universaldimmern med PLC-störningsskydd 310–300 W (310-0190X) och den universella moduldimmern med PLC störningsskydd (330-0070X): Välja rätt profil för 230 V LED-lampor:

  1. Pröva profilen LED 1 följt av LED 2. Om någon av dessa profiler fungerar som den ska kan du gå vidare till att ställa in minsta ljusstyrka.
  2. Om ingen av dem fungerar prövar du profilen ”Incandescent lamp” (Glödlampa) följt av profilen ”Halogen lamp with electronic transformer” (Halogenlampa med elektronisk transformator). Om någon av dessa profiler fungerar som den ska kan du gå vidare till att ställa in minsta ljusstyrka.
  3. Om ingen av dem fungerar betyder det att LED-lamporna behöver mycket energi för att starta. Därför bör du välja profilen LED 3 eller LED 4. Profilerna har en boostfunktion som ser till att lamporna får tillräckligt med ström vid uppstart innan de går till önskad dimringsnivå (förutsatt att minnesfunktionen är aktiverad).

För att kunna utnyttja varje lampas optimala omfång och för att undvika att lampan stängs av helt kan den lägsta dimringsnivån justeras. Detta gör du med den lilla vridknappen på enheten.