! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Närvarosensor, utanpåliggande montage, PIR 360°, 230V, 24 m, 2-kanal, master

Type nr.
350-20082
SE Typenr.
41-721
E-Nr.
1300136

Beskrivning

Denna närvarosensor med två kanaler och dagsljusstyrning för ytmontering på innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning eller ventilation. Sensorn är utrustad med en integrerad ljussensor. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Kompatibla sekundära sensorer: 350-20079, 350-20071 of 350-20081

Specifikationsbeskrivning

Närvarosensor, utanpåliggande montage, PIR 360°, 230V, 24 m, 2-kanal, master.

 • Fabriksinställning
  • känslighet hos rörelsesensorn: hög
  • tillämpning: närvarodetektor, dagsljusberoende, automatisk på/av via PIR
  • tryckknappstillämpning: belysningen kan släckas manuellt med ett kort tryck på en NO-tryckknapp utan att behöva vänta på avstängningsfördröjningen (läge: "eko av"). Belysningen kan också tändas manuellt med ett kort tryck på tryckknappen. Belysningen tänds endast. Belysningen tänds endast om det inte finns tillräckligt med dagsljus i rummet. Genom att trycka på och hålla in tryckknappen tänds eller släcks belysningen under två timmar oavsett detekterade rörelser och registrerad ljusnivå.
  • avstängningsfördröjning båda kanaler: 10 min
  • ljuskänslighet båda kanaler: 200 lux

Detektorn har fyra potentiometrar och sex DIP-switchar för manuell justering av inställningarna:

– potentiometer 1: inställning av ljuskänsligheten för kanal 1 (20 lux upp till ljusoberoende)

– potentiometer 2: inställning av avstängningsfördröjning för kanal 1 (2 upp till 60 minuter)

– potentiometer 3: inställning av ljuskänsligheten för kanal 2 (20 lux till ljusoberoende)

– Potentiometer 4: inställning av avstängningsfördröjning för kanal 2 (2 till 60 minuter)

För korrekt inställning måste detektorn ha en LED-indikatorlampa för inställning av tid och luxnivå. De fyra DIP-switcharna gör det möjligt att välja olika funktioner: närvaro- eller frånvarodetektion, "eko av"-funktion, dagsljusberoende eller dagsljusoberoende tryckknapp. Med de två DIP-switcharna kan känsligheten hos sensorn ökas eller minskas (fyra känslighetsnivåer). Inställning via fjärrkontrollen: användaren kan använda fjärrkontrollen för att ställa in detektorn helt enligt användarens önskemål (frånvaro, närvaro, luxnivåer, tryckknappsmöjligheter, avstängningsfördröjning, fyra känslighetsnivåer, etc.)

 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Utgång sensor: 230 V (ON/OFF)
 • Antal kanaler: 2 kanaler
 • Ljusstyrkeintervall: 20 lux – 1000 lux
 • Frånkopplingsfördröjning: 2 min – 1 h, ∞
 • Detekteringsområde: 360 °
 • Räckvidd (PIR): ø 24 m från en höjd på 3 m
 • Omgivningstemperatur: -5 – +50 °C
 • Montering: utanpåliggande
 • Monteringshöjd: 2 – 3.5 m
 • Reläkontakt: N.O. (max. 10 A), potentialfri, ljus- och rörelsekänslig
 • Reläkontakt 2: NO (max. 10 A), potentialfri, ljus- och rörelsekänslig
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 2,5 mm² per anslutningsterminal
 • Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W
 • Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 1200 W
 • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W
 • Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W
 • Maximal kopplingskapacitet: 140 µF
 • Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Mått: 117.3 x 117.3 x 64.1 mm
 • Kapslingsklass: IP54
 • Skyddsklass: Klass I-enhet
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )