! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Närvarosensor, infällt montage, 360°, 1-kanal, master

Type nr.
350-20070
SE Typenr.
41-700
E-Nr.
1300102

Beskrivning

Denna närvarosensor med en kanal och dagsljusstyrning för infälld montering i innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning. Sensorn är utrustad med en integrerad ljussensor. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Specifikationsbeskrivning

Närvarosensor, infällt montage, 360°, 1-kanal, master. Detektionsområdet kan delas upp med en justerbar täckmask. Fabriksinställningar:

 • känslighet hos rörelsesensorn: hög
 • tillämpning: närvarodetektor, dagsljusberoende, automatisk på/av via PIR (så snart som avstängningsfördröjningen har förflutit)
 • tryckknappstillämpning: i läget: "eko av" kan belysningen släckas manuellt med en NO-tryckknapp utan att behöva vänta på avstängningsfördröjningen. Belysningen kan också tändas manuellt om sensorn ännu inte har registrerat någon rörelse (t.ex. en knapp utanför området). Belysningen tänds endast om det inte finns tillräckligt med dagsljus i rummet. Genom att trycka på och hålla in tryckknappen tänds eller släcks belysningen under två timmar oavsett detekterade rörelser och registrerad ljusnivå. Efter den tiden återgår detektorn till normal drift.
 • avstängningsfördröjning: 10 min
 • ljuskänslighet: 200 lux
 • funktion: detektorn tänder automatiskt belysningen om rörelsesensorn detekterar rörelse i området och ljusnivån ligger under det valda luxvärdet. Om detektorn inte längre detekterar rörelse i detektionsområdet släcks belysningen automatiskt efter avstängningsfördröjningen, såvida inte användaren släcker belysningen manuellt tidigare.

Detektorn har två potentiometrar och sex DIP-switchar för manuell justering av inställningarna:

 • potentiometer 1: inställning av ljuskänsligheten (20 lux upp till ljusoberoende)
 • potentiometer 2: inställning av avstängningsfördröjning (2 upp till 60 minuter)
 • de fyra DIP-switcharna gör det möjligt att välja olika funktioner: närvaro- eller frånvarodetektion, detektionskänslighet, "eko av"-funktion, dagsljusberoende eller dagsljusoberoende tryckknapp.
 • med de två DIP-switcharna kan känsligheten hos rörelsesensorn ökas eller minskas. Inställning via fjärrkontrollen: Användaren kan använda fjärrkontrollen för att ställa in detektorn helt enligt egna önskemål.

Tekniska data

 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Antal kanaler: 1 kanal
 • Ljusstyrkeintervall: 20 lux – 1000 lux, ∞
 • Frånkopplingsfördröjning: 2 min – 1 h
 • Detekteringsområde: 360 °
 • Räckvidd (PIR): upp till 24 m i diameter från en höjd på 3 m
 • Omgivningstemperatur: -5 – 50 °C
 • Montering: infälld dosa
 • Monteringshöjd: 2 – 3.5 m
 • Reläkontakt 1: NO. (max. 10 A), ljus- och rörelsekänslig
 • Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W
 • Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 500 W
 • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W
 • Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W
 • Maximal kopplingskapacitet: 140 µF
 • Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Mått: 100 x 100 x 73.4 mm
 • Kapslingsklass: IP54
 • Skyddsklass: Klass I-enhet
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )