HVAC termostat

Podrobnosti o výrobku

HVAC-termostat Niko Home Control

Pridať do „Moje obľúbené“ Odobrať z "Moje obľúbené"
550-13060

Opis

Termostat HVAC sa inštaluje do miestnosti, ktorá obsahuje vnútornú jednotku VRV, VRF alebo multi-split klimatizačného systému (systém HVAC). Termostat HVAC reguluje kúrenie alebo chladenie miestnosti v ktorej je nainštalovaný. Môžete meniť nastavenia teploty a rýchlosti ventilácie. Keďže Niko Home Control ovláda kúrenie alebo chladenia v rôznych miestnostiach, používateľ môže šetriť energiu pomocou pripojenia termostatu HVAC, napríklad, ku funkcii eko (všetko vyp) alebo funkciám aktivácie podľa kalendára. Používateľ použije režim PROTECT pri dlhodobej neprítomnosti: teplota miestnosti bude udržovaná medzi minimálnou a maximálnou hodnotou. Termostat HVAC pracuje spolu s IP rozhraním Niko Home Control a bránou. Komunikácia so systémom HVAC sa uskutočnuje prostredníctvom rozhrania HVAC (CoolMaster).

Špecifikácia

HVAC-termostat Niko Home Control. Termostat HVAC umožňuje ovládať systém klimatizácie (systém HVAC) v zóne alebo miestnosti. Termostat HVAC a systém klimatizácie komunikujú cez rozhranie HVAC (CoolMaster). Termostat HVAC je možné ovládať priamo alebo diaľkovo cez dotykový displej, smartón alebo tablet. Každý termostat HVAC môže byť naprogramovaný samostatne. Na výber sú k dispozícii tri teplotné nastavenia (DEŇ, NOC a VOLITEĽNÉ ) a dva týždenné programy. Použiť môžete buď predprogramované nastavenia alebo zadať vlastné. Každé teplotné nastavenie má dve hodnoty v závislosti od prevádzkového režimu, ktorý bol aktivovaný (CHLADENIE alebo KÚRENIE). Okrem toho existujú tri možnosti stavu (ECO, PROTECT a ON/OFF) ako aj možnosť zadať teplotu podľa vášho výberu. Stavy ECO a PROTECT nie je možné navoliť cez termostat HVAC. Pomocou funkcie HVAC termostatu môžete:

 • vybrať jedno z teplotných nastavení alebo predprogramovaných týždenných programov
 • meniť teplotné nastavenia
 • meniť týždenné programy
 • meniť teplotné nastavenia na určitú dobu
 • nastaviť dátum a čas
 • zmeniť rýchlosť ventilácie
 • zmeniť prevádzkový režim (chladenie alebo kúrenie)
 • vypnúť všetky vnútorné jednotky v zóne.

Termostat HVAC môže byť namontovaný do akejkoľvek miestnosti vybavenej vnútornými jednotkami a systémom HVAC. Ovláda kúrenie alebo chladenie miestnosti, v ktorej je namontovaný. Termostat HVAC pracuje správne iba v prípade ak sa dá teplota v miestnosti presne zmerať. Snažte sa eliminovať čo najviac faktorov, ktoré môžu brániť schopnosti termostatu presne ovládať teplotu miestnosti.

Termostat HVAC NEMONTUJTE:

 • na miesto s priamym slnečným svetlom.
 • na exteriérovú stenu.
 • v bezprostrednej blízkosti zdroja tepla (ohrievač, radiátor atď.) alebo elektrického zariadenia, ktoré môže vyžarovať teplo (TV, počítač atď.).
 • za záves.

Zabráňte cirkulácii vzduchu za termostatom HVAC. V prípade potreby, vyplňte akékoľvek medzery v zapustenej montážnej krabici alebo káblovode zbernice PU penou. Ovládače s displejom sú integrované na kovovom ráme. Termostat je v súlade s IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 a EN 50090-2-3 Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Na pravej a ľavej strane je montážny rám vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé horizontálne spojenie viacerých spínačov. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 x 71 mm. Automaticky do seba zapadnú Na horizontálne spojenie prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 mm je prístrojový na spodnej strane vybavený dvoma predformovanými výstupkami. Zložením týchto výstupiek smerom nadol po dĺžke 1 mm sa jeden spodok dokonale položí na spodok pod ním, čím sa zabezpečí stredová vzdialenosť 71 mm. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.

 • Hĺbka zapustenia: 20 mm
 • Typ obrazovky: podsvietený farebný displej s rozmermi 45 x 45 x 32 (VxŠxH)
 • Minimálna prevádzková teplota: +5 °C
 • Maximálna prevádzková teplota: +40 °C
 • Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • Certifikácia: CE
list 0
Obľúbené