! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

RGB ovládač, 8 - 24 Vdc, max. 50 W

Katalógové číslo
340-00110
Technické listy
Technické návody

Opis

The RGB controller can be used to control RGB LED strips with a maximum of 50W (corresponds to 10x 340-00101/340-00102). In addition to the ON/OFF function, there are 2 modes available which can be accessed using an N.O. push button.

Špecifikácia

RGB ovládač, 8 - 24 Vdc, max. 50 W

RGB ovládač je vhodný na ovládanie farieb RGB LED pásikov, ktoré sú prevádzkované z napätia 8-24 Vdc. Max. záťaž 50 W. Režimy; okrem spínania ZAP/VYP, môžete prechádzať automatickým cyklom farieb (prelínanie) alebo vybrať pevne nastavenú farbu. V režime „pevne nastavenej farby“ môžete vybrať aj biele svetlo; v režime „prelínanie“ môžete nastaviť rýchlosť prechodu celou slučkou od 5 sek. do 4 hod.

Ovládanie prostredníctvom NO tlačidla; krátkym stlačením vyberiete režim; ZAP (ZAP pevne nastav. farba) - prelínanie farieb - VYP; dlhé stlačenie na zmenu nastavenej farby (režim "pevne nastav. farby") alebo upravenie rýchlosti (režim "prelínanie"). Obe nastavenia sa uložia do pamäte.

  • Certifikácia: CE
Vyššie uvedený výrobok je súčasťou tohto produktu:

Súvisiace produkty

Obľúbené ( 0 )