! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Modul merania elektrickej energie (3-kanálový)

Tento modul sa používa na meranie celkovej spotreby elektrickej energie, vyprodukovanej solárnej energie a spotreby jednotlivých spotrebičov. Pomocou aplikácie Niko Home a eko displeja môžete monitorovať spotrebu elektrickej energie, výrobu el.energie, spotrebu vlastnej el. energie a zaznamenávať odchýlky. Merací modul tiež umožňuje používať inteligentné hlásenia o el. spotrebe v rámci Niko Home Control, ktoré vás upozornia v prípade neobvyklej spotreby el. energie. Ak aktivujte solárny režim Niko Home Control, môžete zvýšiť spotrebu vlastnej el. energie automatickým aktivovaním spotrebičov (v prípade nadbytku solárnej energie). Modul má na každý kanál jednu LED na získanie spätnej väzby a stavovú LED.

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.

Merač spotreby elektriny (3-fázový) Niko Home Control

Katalógové číslo
550-00803

Tento modul sa používa na meranie celkovej spotreby elektrickej energie, vyprodukovanej solárnej energie a spotreby jednotlivých spotrebičov. Pomocou aplikácie Niko Home a eko displeja môžete monitorovať spotrebu elektrickej energie, výrobu el.energie, spotrebu vlastnej el. energie a zaznamenávať odchýlky. Merací modul tiež umožňuje používať inteligentné hlásenia o el. spotrebe v rámci Niko Home Control, ktoré vás upozornia v prípade neobvyklej spotreby el. energie. Ak aktivujte solárny režim Niko Home Control, môžete zvýšiť spotrebu vlastnej el. energie automatickým aktivovaním spotrebičov (v prípade nadbytku solárnej energie). Modul má na každý kanál jednu LED na získanie spätnej väzby a stavovú LED.

Špecifikácia

Merač spotreby elektriny (3-fázový) Niko Home Control. Modul merania elektrickej energie je dostupný s jedným alebo tromi kanálmi a používa sa na meranie spotreby alebo výroby elektrickej energie na jednom alebo viacerých spínacích obvodoch alebo fázach. Typické využitie týchto modulov:

 • meranie celkovej spotreby elektrickej energie v byte/dome, ktorý je pripojený k jednofázovej napájacej sieti.
 • meranie celkovej spotreby elektrickej energie v byte/dome, ktorý je pripojený k trojfázovej napájacej sieti 3N 400 V AC.
 • meranie celkovej spotreby elektrickej energie v byte/dome, ktorý je pripojený k trojfázovej napájacej sieti 3N 400 V AC, ak je možné rozdeliť túto sieť na tri jednofázové obvody.
 • meranie množstva vygenerovanej fotovoltaickými solárnymi panelmi.
 • meranie spotreby na jednotlivých obvodoch napr. na hornom poschodí v dome.
 • posúdenie, ktoré zariadenia spotrebujú najviac elektriny.

Merací modul meria elektrický prúd v jednom alebo viacerých vodičoch cez dodávané prúdové svorky. Merací modul meria napätie fázy, ktoré má byť odmerané cez pripojovacie svorky. Odmeraním elektrického prúdu a napätia môže inštalácia presne posúdiť, koľko energie sa v dome spotrebuje alebo vyrobí. Všetky namerané hodnoty sú odosielané do inštalácie Niko Home Control. Eko displej zobrazuje celkovú spotrebu a výrobu elektrickej energie ak je dostupný. Podrobný prehľad týchto údajov si môžete vyžiadať cez dotykový displej, smartfón alebo softvér na sledovanie energie Niko Home Control. Ak chcete sledovať minulú spotrebu elektriny u vás doma, potom je potrebné k inštalácii pripojiť IP rozhranie, ktoré uloží namerané údaje.

Vyberte si modul merania elektrickej energie s jedným alebo tromi kanálmi podľa počtu a typu kanálov, ktoré chcete merať. Spotrebu elektrickej energie je možné odmerať pomocou počítadla impulzov v prípade, že elektromer je vybavený pulzným výstupom.

V prípade, že je inštalácia Niko Home Control vybavená IP rozhraním, potom je možné tento modul použiť na ukladanie nameraných údajov. Na ako dlho uloží IP rozhranie tieto údaje závisí od počtu kanálov v inštalácii. Prehľad je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke. V prípade, že používateľ chce tieto údaje uložiť na dlhšiu dobu, potom musí tieto údaje zálohovať pomocou softvéru a sledovanie energie Niko Home Control ešte predtým, ako budú existujúce údaje prepísané.

Za predpokladu, že všetko je správne nainštalované, sa bude spotreba elektrickej energie vždy zobrazovať ako kladné číslo, zatiaľ čo množstvo vyrobenej elektrickej energie (napr. cez solárne panely) sa bude vždy zobrazovať ako záporné číslo. Môžete si to overiť pomocou eko-displeja, dotykovej obrazovky alebo softvéru a sledovanie energie.

Pomocou programovacieho softvéru si zvoľte menu podľa vašej potreby: EUR alebo GBP. Pre každý kanál je možné zvoliť nasledujúce nastavenia:

 • názov kanála.
 • jednofázové alebo trojfázové použitie.
 • typ kanála: globálny (elektromer od dodávateľa energie), spotrebiteľ, vyrobené množstvo.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

 • rozsah merania s dodávanými prúdovými svorkami: 5 - 14 500 W, 22 mA - 63 A
 • maximálny rozsah merania pre celí merací modul: 32768 W
 • presnosť: IEC62053-21 trieda 1 (R), trieda 2 (L)
 • pripojenie: trojfázové: 3N 400 V AC, 50 Hz // jednofázové: tri spínacie obvody 230 V AC, 50 Hz
 • 3 prúdové svorky (priložené)
 • maximálna hrúbka kábla pre prúdovú svorku: 1 x 10 mm² alebo 6 x 2.5 mm² alebo 9 x 1.5 mm²
 • dĺžka pripojovacieho kábla na každej prúdovej svorke: 100 cm
 • nie je vhodná na meranie dielov s priamym prúdom
 • namerané hodnoty sú len na informačné účely, nie sú dostatočné na vystavovanie faktúr
 • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Pripojovacie svorky: 3 x 2 skrutkové svorky pre meranie napätia pripojeného spínacieho obvodu a 3 x 2 skrutkové svorky pre pripojenie priložených prúdových svoriek
 • Max. prierez vodičov: 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
 • Minimálna prevádzková teplota: 0 °C
 • Maximálna prevádzková teplota: +45 °C
 • Rozmery DIN lišty: DIN 4TE
 • Rozmery (V x Š x H): 91 mm
 • Certifikácia: CE

Príslušenstvo

Merací transformátor 120 A

Katalógové číslo
550-00809

Na použitie s meračmi spotreby Niko Home Control 550-00801 a 550-00803.

Špecifikácia

 • na použitie s meračmi spotreby Niko Home Control 550-00801 a 550-00803
 • rozšírenie meracieho rozsahu meračov spotreby na 90 - 27600 W, 400 mA – 120 A na kanál
 • počas programovania je potrebné špecifikovať typ meracieho transformátora
 • môže byť otvorený/zatvorený ± 100 krát
 • dĺžka vodičov meracieho transformátora: 100 cm (nesmie sa skracovať ani predlžovať)
 • maximálny prierez meraných vodičov: 4 x 10 mm² alebo 12 x 2,5 mm² alebo 20 x 1,5 mm²
 • presnosť: IEC62053-21 trieda 1 (R), trieda 2 (L)
 • minimálny odpor izolácie: 100 MΩ (medzi jadrom a výstupnými svorkami)
 • hmotnosť: 75 g
 • prevádzková teplota: -20 - 50°C
 • rozmery: 55 x 29,5 x 31 mm (VxŠxH)
 • CE zhoda

Súvisiace produkty

Connected controller (pripojený riadiaci modul) pre inštaláciu Niko Home Control II

Modul connected controller je ústredným modulom každej inštalácie Niko Home Control. Tento modul môže byť naprogramovaný len pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control 2.1.1, alebo novším. Zahŕňa všetky základne funkcie, na ktorých je inštalácia Niko Home Control založená. Medzi základné funkcie patrí: • inteligencia smerujúca logiku do inštalácie. Pomocou konfiguračného softvéru sa logika lokálne uloží na daný riadiaci modul. • Napájací modul zabezpečuje vstupné napätie o hodnote 26 V pre zbernicu, moduly v rozvádzači a riadiace moduly. V závislosti od veľkosti inštalácie je možné pridať samostatné napájacie zdroje. • Pripojenie na IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako napr. dotykové obrazovky a vonkajšie video jednotky. Zabudovaný router umožňuje používateľovi pripojiť max. 3 zariadenia priamo na riadiaci modul. S dodatočným spínačom je možné pripojiť aj viac zariadení. • Pripojenie na internet. Toto používateľovi umožňuje ovládať inštaláciu v interiéri aj z exteriéru (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G, GPRS alebo WiFi hotspot) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačným systémom iOS alebo Android). Tento modul obsahuje tlačidlo TEST, slúžiace na overenie správneho fungovania a stavu všetkých ostatných modulov. Tlačidlo SERVICE (servis) vám umožní nainštalovať pripravené aktualizácie od spoločnosti Niko. Každá inštalácia musí obsahovať jeden modul connected controller. Potom, ako svoju inštaláciu zaregistrujete na stránke https://mynikohomecontrol.niko.eu, tak bude pripojená a vy ju budete môcť ovládať pomocou aplikácie cez smartfón a tablet a budete môcť využívať služby od spoločnosti Niko na aktualizovanie alebo diagnostikovanie inštalácie.

Digital black, intuitívny dotykový displej pre Niko Home Control, 24 V

Digital black je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov. Zariadenie Digital black verzia 24V (obsahuje tepelný senzor a algoritmus) je možné naprogramovať ako zónový termostat, ak je pripojený k modulu pre vykurovanie a chladenie Niko Home Control (kat. č. 550-00150) alebo k spínaciemu modulu (kat.č. 550-00103 alebo 550-00106), ktorý je naprogramovaný pre elektrické vykurovanie. Máte ďalšie termostaty (kat. č. 550-1305x)? Potom pomocou zariadenia Digital black jednoducho nastavíte aj teplotu. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home. Pomocou príslušnej konfiguračnej aplikácie si vyberiete nielen že, ktoré ovládacie prvky sa budú zobrazovať alebo v ktorej časti obrazovky budú zobrazené, ale takisto spôsob, akým sa budete pohybovať medzi jednotlivými obrazovkami. Aplikáciu si stiahnete v príslušnom obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení. Obrazovku jednoducho namontujete do akejkoľvek štandardnej zapustenej montážnej krabice, pomocou rozperiek alebo skrutiek a je napájaná samostatným zdrojom 24 V DC. Obrazovka komunikuje so zvyšnými časťami systému Niko Home Control prostredníctvom bezdrôtovej domácej siete. Na aktivovanie a zaregistrovanie obrazovky potrebujete aktivované pripojenie na internet. Toto pripojenie na internet zabezpečuje, že obrazovka a elektroinštalácia Niko Home Control sú vždy aktualizované a používajú najnovšie funkcie.

Napájanie

Zdroj napájania v kombinácii s connected controller poskytuje dodatočné vstupné napätie o honodte 26 V pre zbernicu, moduly a riadiace moduly. Dodatočný zdroj napájania je potrebný iba pre inštalácie, pre ktoré zabudovaný zdroj napájania modulu connected controller nedokáže poskytnúť dostatočné napätie. K inštaláciám s modulom connected controller môžete pripojiť až 2 dodatočné zdroje napájania. Tlačidlo MASTER sa nepoužíva, lebo zabudovaný zdroj napájania v connected controller je vždy nastavený ako master. Ohľadom informácií týkajúcich sa potrebného počtu zdrojov napájania si pozrite návod na inštaláciu.

Obľúbené ( 0 )