! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Modul pre Niko Home Control na meranie elektrickej energie v domácnostiach, ktoré sú pripojené k jednofázovej napájacej sieti.

Katalógové číslo
550-00801

Opis

Tento modul sa používa na meranie celkovej spotreby elektrickej energie, vyprodukovanej solárnej energie a spotreby jednotlivých spotrebičov. Pomocou aplikácie Niko Home a eko displeja môžete monitorovať spotrebu elektrickej energie, výrobu el.energie, spotrebu vlastnej el. energie a zaznamenávať odchýlky. Merací modul tiež umožňuje používať inteligentné hlásenia o el. spotrebe v rámci Niko Home Control, ktoré vás upozornia v prípade neobvyklej spotreby el. energie. Ak aktivujte solárny režim Niko Home Control, môžete zvýšiť spotrebu vlastnej el. energie automatickým aktivovaním spotrebičov (v prípade nadbytku solárnej energie). Režim zrážania špičiek vám umožňuje kontrolovať spotrebu v špičke. Modul má na každý kanál jednu LED na získanie spätnej väzby a stavovú LED.

Špecifikácia

Modul pre Niko Home Control na meranie elektrickej energie v domácnostiach, ktoré sú pripojené k jednofázovej napájacej sieti.

 • Popis: Modul merania elektrickej energie je dostupný s jedným alebo tromi kanálmi a používa sa na meranie spotreby alebo výroby elektrickej energie na jednom alebo viacerých spínacích obvodoch alebo fázach. Typické využitie týchto modulov:
 • meranie celkovej spotreby elektrickej energie v byte/dome, ktorý je pripojený k jednofázovej napájacej sieti.
 • meranie celkovej spotreby elektrickej energie v byte/dome, ktorý je pripojený k trojfázovej napájacej sieti 3N 400 V AC.
 • meranie celkovej spotreby elektrickej energie v byte/dome, ktorý je pripojený k trojfázovej napájacej sieti 3N 400 V AC, ak je možné rozdeliť túto sieť na tri jednofázové obvody.
 • meranie množstva vygenerovanej fotovoltaickými solárnymi panelmi.
 • meranie spotreby na jednotlivých obvodoch napr. na hornom poschodí v dome.
 • posúdenie, ktoré zariadenia spotrebujú najviac elektriny.

Merací modul meria elektrický prúd v jednom alebo viacerých vodičoch cez dodávané prúdové svorky. Merací modul meria napätie fázy, ktoré má byť odmerané cez pripojovacie svorky. Odmeraním elektrického prúdu a napätia môže inštalácia presne posúdiť, koľko energie sa v dome spotrebuje alebo vyrobí. Všetky namerané hodnoty sú odosielané do inštalácie Niko Home Control. Podrobný prehľad týchto údajov si môžete vyžiadať smartfónu. Ak chcete sledovať minulú spotrebu elektriny u vás doma, potom je potrebné k inštalácii pripojiť IP rozhranie, ktoré uloží namerané údaje.

Vyberte si modul merania elektrickej energie s jedným alebo tromi kanálmi podľa počtu a typu kanálov, ktoré chcete merať. Spotrebu elektrickej energie je možné odmerať pomocou počítadla impulzov v prípade, že elektromer je vybavený pulzným výstupom.

V prípade, že je inštalácia Niko Home Control vybavená IP rozhraním, potom je možné tento modul použiť na ukladanie nameraných údajov. Na ako dlho uloží IP rozhranie tieto údaje závisí od počtu kanálov v inštalácii. Prehľad je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke.

Za predpokladu, že všetko je správne nainštalované, sa bude spotreba elektrickej energie vždy zobrazovať ako kladné číslo, zatiaľ čo množstvo vyrobenej elektrickej energie (napr. cez solárne panely) sa bude vždy zobrazovať ako záporné číslo.

Pomocou programovacieho softvéru si zvoľte menu podľa vašej potreby: EUR alebo GBP. Pre každý kanál je možné zvoliť nasledujúce nastavenia:

 • názov kanála.
 • jednofázové alebo trojfázové použitie.
 • typ kanála: globálny (elektromer od dodávateľa energie), spotrebiteľ, vyrobené množstvo.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

 • rozsah merania: 5 - 14 500 W, 22 mA - 63 A
 • presnosť IEC62053-21 trieda 1 (R), trieda 2 (L)
 • jednofázové pripojenie: 230 V AC, 50 Hz
 • 1 prúdová svorka (priložená)
 • hrúbka kábla pre prúdovú svorku: 1 x 10 mm² alebo 6 x 2.5 mm² alebo 9 x 1.5 mm²
 • dĺžka pripojovacieho kábla na prúdovej svorke: 100 cm
 • nie je vhodná na meranie dielov s priamym prúdom
 • namerané hodnoty sú len na informačné účely, nie sú dostatočné na vystavovanie faktúr
 • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Max. menovitá hodnota MCB: 20 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
 • Pripojovacie svorky: 4 pripojovacie svorky pre meranie napätia pripojeného okruhu a 2 pripojovacie svorky pre pripojenie priloženej prúdovej svorky
 • Prierez vodičov
  • 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
 • Rozmery DIN lišty: 2U
 • Rozmery (V x Š x H): 90 x 35 x 66 mm
 • Certifikácia: CE
Vyššie uvedený výrobok je súčasťou tohto produktu:

Súvisiace produkty

Obľúbené ( 0 )