! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Detektor prítomnosti (resp. neprítomnosti), 10 A, PIR 360°, 230V, 24 m, master, dvojkanálový, so zapustenou montážou (white)

Katalógové číslo
350-20072

Opis

Tento 2-kanálový detektor prítomnosti/neprítomnosti (360°, 10 A) je vhodný na zapustenú montáž do stropu a používa sa na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia alebo ventilácie. Detektor má kruhovú snímaciu oblasť s priemerom 24 m, ktorú je možné prispôsobiť pomocou uzatváracej clony. Na zariadení s integrovaným svetelným senzorom možno nastaviť každý kanál samostatne ako detektor prítomnosti, resp. neprítomnosti. Ak sa používa ako detektor prítomnosti, osvetlenie sa automaticky zapína a vypína (keď uplynie doba oneskorenia vypnutia). Ak sa používa ako detektor neprítomnosti, osvetlenie sa musí vždy zapnúť, najprv manuálne pomocou NO tlačidla a po uplynutí doby oneskorenia vypnutia sa automaticky vypne. Prístroj má tiež funkciu „eko vypnutie (eco off)“, ktorá používateľovi umožňuje vypnúť osvetlenie s použitím pripojeného NO tlačidla bez toho, aby musel čakať na oneskorenie vypnutia. Ak osvetlenie nevypnete manuálne, vypne sa automaticky po uplynutí doby oneskorenia vypnutia. Detektor má stupeň ochrany IP54, dva bezpotenciálové kontakty a vyhovuje európskej smernici EN 60669-2-1 pre EMC a bezpečnosť. Nastavenie sa dá vykonať manuálne na samotnom prístroji alebo pomocou diaľkového ovládania. Výrobok môže byť použitý ako samostatná jednotka alebo v kombinácii s maximálne desiatimi slave detektormi.

Farba povrchovej úpravy: white.

Špecifikácia

Detektor prítomnosti (resp. neprítomnosti), 10 A, PIR 360°, 230V, 24 m, master, dvojkanálový, so zapustenou montážou (white). Snímaná zóna môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Továrenské nastavenie:

 • citlivosť snímača pohybu: vysoká
 • použitie: detektor prítomnosti závislý od denného svetla, automatické zapnutie/vypnutie pomocou PIR
 • tlačidlové ovládanie:

o režim: „eko vypnutie (eco off)“ (osvetlenie možno vypnúť manuálne pomocou NO tlačidla bez toho, aby bolo treba čakať na oneskorenie vypnutia)

o osvetlenie je možné zapnúť aj manuálne krátkym stlačením tlačidla. Osvetlenie sa len zapne. Osvetlenie sa zapne iba v prípade, že množstvo denného svetla v miestnosti nie je postačujúce.

o stlačením a podržaním tlačidla sa osvetlenie zapne alebo vypne na dve hodiny, bez ohľadu na zistený pohyb a nameranú úroveň osvetlenia.

- oneskorenie vypnutia, oba kanály: 10 min

- svetelná citlivosť, oba kanály: 200 luxov

Detektor je vybavený štyrmi potenciometrami a šiestimi DIP prepínačmi pre manuálne nastavovanie:

 • potenciometer č. 1: nastavenie svetelnej citlivosti pre kanál 1 (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)
 • potenciometer č. 2: nastavenie oneskorenia vypnutia pre kanál 1 (2 – 60 minút)
 • potenciometer č. 3: nastavenie svetelnej citlivosti pre kanál 2 (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)
 • potenciometer č. 4:nastavenie oneskorenia vypnutia pre kanál 2 (2 – 60 minút) Pre správne nastavenie musí mať detektor LED indikátor pre nastavenie času a úrovne luxov 4 DIP prepínače umožňujú výber rôznych funkcií: výber medzi snímačom neprítomnosti alebo prítomnosti, funkciu „eco-off“, tlačidlo závislosti resp. nezávislosti od denného svetla. • pomocou dvoch DIP prepínačov možno citlivosť snímača zvýšiť alebo znížiť (4 úrovne citlivosti). Nastavovanie pomocou diaľkového ovládača: používateľ môže používať diaľkový ovládač na nastavenie detektora úplne podľa jeho požiadaviek (neprítomnosť, prítomnosť, úroveň luxov, možnosti tlačidiel, oneskorenie vypnutia, 4 úrovne citlivosti..)

Technické údaje

 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Počet kanálov: 2 kanály
 • Intenzita svetla: 20 lux – 1000 lux, ∞
 • Oneskorenie vypnutia: pulse, 2 min – 1 h
 • Detekčný uhol: 360 °
 • Oblasť snímania (PIR): kruhová, až do priemeru 24 m z výšky 3 m
 • Prevádzková teplota: -5 – 50 °C
 • Montáž: zápustná montáž
 • Montážna výška: 2 – 3.4 m
 • Reléový kontakt 1: NO (max. 10 A), s bezpotenciálovým kontaktom, citlivé na svetlo a pohyb
 • Reléový kontakt 2: NO (max. 10 A), s bezpotenciálovým kontaktom, citlivé na svetlo a pohyb
 • Bezpotenciálový kontakt: NO, 230 V, µ10 A
 • Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1): 2300 W
 • Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
 • Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
 • Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
 • Maximálna kapacitná záťaž: 140 µF
 • Maximálna kapacitná záťaž: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Rozmery (V x Š x H): 100 x 100 x 136.4 mm
 • Stupeň ochrany: IP54
 • Trieda ochrany: zariadenia triedy I
 • Certifikácia: CE

Súvisiace produkty

Obľúbené ( 0 )