! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti 360°, 230V, 24 m, master, 2-kanálový, na montáž do zapustenej montážnej krabice

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti, 2-kanálový, s integrovaným snímačom intenzity denného svetla určený na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia alebo ventilácie. Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Automatické zapnutie a vypnutie (detekcia prítomnosti) alebo manuálne zapnutie a automatické vypnutie (detekcia neprítomnosti). Snímaná zóna môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Spĺňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti 360°, 230V, 24 m, master, 2-kanálový, na montáž do zapustenej montážnej krabice, biely

Katalógové číslo
350-20072

Tento 2-kanálový detektor prítomnosti/neprítomnosti (360°, 10 A) je vhodný na zapustenú montáž do stropu a používa sa na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia alebo ventilácie. Detektor má kruhovú snímaciu oblasť s priemerom 24 m, ktorú je možné prispôsobiť pomocou uzatváracej clony. Na zariadení s integrovaným svetelným senzorom možno nastaviť každý kanál samostatne ako detektor prítomnosti, resp. neprítomnosti. Ak sa používa ako detektor prítomnosti, osvetlenie sa automaticky zapína a vypína (keď uplynie doba oneskorenia vypnutia). Ak sa používa ako detektor neprítomnosti, osvetlenie sa musí vždy zapnúť, najprv manuálne pomocou NO tlačidla a po uplynutí doby oneskorenia vypnutia sa automaticky vypne. Prístroj má tiež funkciu „eko vypnutie (eco off)“, ktorá používateľovi umožňuje vypnúť osvetlenie s použitím pripojeného NO tlačidla bez toho, aby musel čakať na oneskorenie vypnutia. Ak osvetlenie nevypnete manuálne, vypne sa automaticky po uplynutí doby oneskorenia vypnutia. Detektor má stupeň ochrany IP54, dva bezpotenciálové kontakty a vyhovuje európskej smernici EN 60669-2-1 pre EMC a bezpečnosť. Nastavenie sa dá vykonať manuálne na samotnom prístroji alebo pomocou diaľkového ovládania. Výrobok môže byť použitý ako samostatná jednotka alebo v kombinácii s maximálne desiatimi podružný detektormi.

Farba povrchovej úpravy: biely.

Kompatibilné podružné detektory: 350-20071, 350-20079, 350-20081

Špecifikácia

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti 360°, 230V, 24 m, master, 2-kanálový, na montáž do zapustenej montážnej krabice, biely.

 • Továrenské nastavenie
  • citlivosť snímača pohybu: vysoká
  • použitie: detektor prítomnosti závislý od denného svetla, automatické zapnutie/vypnutie pomocou PIR
  • tlačidlové ovládanie:

o režim: „eko vypnutie (eco off)“ (osvetlenie možno vypnúť manuálne pomocou NO tlačidla bez toho, aby bolo treba čakať na oneskorenie vypnutia)

o osvetlenie je možné zapnúť aj manuálne krátkym stlačením tlačidla. Osvetlenie sa len zapne. Osvetlenie sa zapne iba v prípade, že množstvo denného svetla v miestnosti nie je postačujúce.

o stlačením a podržaním tlačidla sa osvetlenie zapne alebo vypne na dve hodiny, bez ohľadu na zistený pohyb a nameranú úroveň osvetlenia.

- oneskorenie vypnutia, oba kanály: 10 min

- svetelná citlivosť, oba kanály: 200 luxov

Detektor je vybavený štyrmi potenciometrami a šiestimi DIP prepínačmi pre manuálne nastavovanie:

– potenciometer č. 1: nastavenie svetelnej citlivosti pre kanál 1 (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)

– potenciometer č. 2: nastavenie oneskorenia vypnutia pre kanál 1 (2 – 60 minút)

– potenciometer č. 3: nastavenie svetelnej citlivosti pre kanál 2 (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)

– potenciometer č. 4:nastavenie oneskorenia vypnutia pre kanál 2 (2 – 60 minút) Pre správne nastavenie musí mať detektor LED indikátor pre nastavenie času a úrovne luxov 4 DIP prepínače umožňujú výber rôznych funkcií: výber medzi snímačom neprítomnosti alebo prítomnosti, funkciu „eco-off“, tlačidlo závislosti resp. nezávislosti od denného svetla. – pomocou dvoch DIP prepínačov možno citlivosť snímača zvýšiť alebo znížiť (4 úrovne citlivosti). Nastavovanie pomocou diaľkového ovládača: používateľ môže používať diaľkový ovládač na nastavenie detektora úplne podľa jeho požiadaviek (neprítomnosť, prítomnosť, úroveň luxov, možnosti tlačidiel, oneskorenie vypnutia, 4 úrovne citlivosti..)

 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Výstup detektora: 230 V (ON/OFF)
 • Počet kanálov: 2 kanály
 • Intenzita svetla: 20 lux – 1000 lux, ∞
 • Oneskorenie vypnutia: pulse, 2 min – 1 h
 • Detekčný uhol: 360 °
 • Oblasť snímania (PIR): ø 24 m z výšky 3 m
 • Prevádzková teplota: -5 – +50 °C
 • Montáž: krabica na zapustenú montáž
 • Montážna výška: 2 – 3.4 m
 • Reléový kontakt: N.O. (max. 10 A), s bezpotenciálovým kontaktom, citlivé na svetlo a pohyb
 • Reléový kontakt 2: N.O. (max. 10 A), s bezpotenciálovým kontaktom, citlivé na svetlo a pohyb
 • Bezpotenciálový kontakt: NO, 230 V, µ10 A
 • Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1): 2300 W
 • Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
 • Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
 • Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
 • Maximálna kapacitná záťaž: 140 µF
 • Maximálny spínací prúd: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Rozmery (V x Š x H): 100 x 100 x 136.4 mm
 • Stupeň ochrany: IP54
 • Trieda ochrany: zariadenia triedy I
 • Certifikácia: CE

Príslušenstvo

IR diaľkové ovládanie

Katalógové číslo
350-20089

Toto diaľkové ovládanie slúži na nastavenie jednokanálových detektorov prítomnosti/neprítomnosti (360°, 230 V, master) so zapustenou montážou a s povrchovou montážou prostredníctvom infračerveného prenosu. Diaľkové ovládanie umožňuje upraviť továrenské nastavenia, vrátane faktora denného svetla (hodnota luxov) a doby, počas ktorej zostane osvetlenie zapnuté.

Kompatibilné výrobky: 350-20070, 350-20072, 350-20078, 350-20080, 350-20082

Špecifikácia

IR diaľkové ovládanie

Toto diaľkové ovládanie od spoločnosti Niko slúži na nastavenie jednokanálových detektorov prítomnosti/neprítomnosti (360°, 230 V, master) so zapustenou montážou (350-20070) a na povrchovú montáž (350-20078) prostredníctvom infračerveného prenosu. Továrenské nastavenia upravíte pomocou diaľkového ovládania. Okrem iného je možné zmeniť nastavenie faktora denného svetla (hodnota luxov) a doby, počas ktorej zostane osvetlenie zapnuté.

IR dongle pre smartfóny

Katalógové číslo
350-41936

Univerzálne diaľkové ovládanie sa používa na konfigurovanie detektorov prostredníctvom smartfónovej aplikácie. Aplikácia Niko Sensor Tool sa používa na upravenie nastavení a konfigurácie a univerzálne diaľkové ovládanie bezdrôtovo prenáša nastavenia a konfiguráciu zo smartfónu do detektora.

Kompatibilné výrobky: 350-20056, 350-20070, 350-20072, 350-20078, 350-20080, 350-20082, 350-20085, 350-41600, 350-41620, 350-41650, 350-41657, 350-41659, 350-41680, 350-41750, 350-41751, 350-41752, 350-41753, 350-41760, 350-41761, 350-41762, 350-41763, 350-41780, 350-41781, 351-25050, 351-25065, 351-25340, 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26450, 351-26470, 351-26480, 351-26560, 351-26562, 351-26570, 351-26572

Špecifikácia

IR dongle pre smartfóny

Súvisiace produkty

Detektor pohybu na vonkajšie použitie 200°, 230V AC, 11 m

Tento 1-kanálový detektor pohybu na vonkajšie použitie je vhodný na použitie v príjazdových cestách alebo záhradách. Oblasť snímania má 12 metrov. Oblasť snímania môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Snímač pohybu môže nasmerovať aj v horizontálnom smere. Zariadenie má zabudovaný svetelný snímač a spína osvetlenie automaticky alebo manuálne pomocou NC tlačidla (objednať samostatne). Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky.

Detektor pohybu na vonkajšie použitie 200°, 230 V AC, 14 m

Tento detektor pohybu na vonkajšie použitie s detekčným dosahom 14 metrov je vhodný na použitie pri príjazdových cestách, pod prístreškami pre autá alebo na záhrade. Tento detektor pohybu môžete namontovať na strop alebo stenu a môžete ho nasmerovať nahor, nadol, doľava alebo doprava. Zariadenie ma zabudovaný svetelný snímač a automaticky zapne alebo vypne osvetlenie. Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky. Detektor môžete nakonfigurovať manuálne a pomocou diaľkového ovládania.

Detektor pohybu na vonkajšie použitie 180°, 230 Vac, 16 m, biela

Jednokanálový detektor pohybu na vonkajšie použitie, určený na povrchovú montáž na stenu alebo na priečku, je vhodný na použitie v príjazdových cestách a v záhradách. Je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Automatické zapnutie/vypnutie (po oneskorení vypnutia) alebo manuálne zapnutie/vypnutie pomocou NC tlačidla (objednať samostatne). Snímaná zóna môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Spĺňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.

Obľúbené ( 0 )