Home Vyrobky Detektory Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti (360°, 230 V), master, 1-kanálový, na povrchovú montáž na vysoké stropy

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti (360°, 230 V), master, 1-kanálový, na povrchovú montáž na vysoké stropy

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.
 • Detektor prítomnosti (resp. neprítomnosti), PIR 360°, 230V, 32 m, master, jednokanálový na povrchovú montáž na vysoké stropy. (white)

  Pridať do „Moje obľúbené“ Odobrať z "Moje obľúbené"
  350-20080

  Opis

  Tento jednokanálový detektor prítomnosti/neprítomnosti (360°, 10 A) je vhodný na povrchovú montáž na vysoké stropy a používa sa na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Detektor má snímaciu oblasť v tvare kruhu s priemerom od 16 do 32 m, ktorú je možné prispôsobiť pomocou uzatváracej clony. Prístroj s integrovaným svetelným senzorom možno nastaviť ako detektor prítomnosti, resp. neprítomnosti. Ak sa používa ako detektor prítomnosti, osvetlenie sa automaticky zapína a vypína (keď uplynie doba oneskorenia vypnutia). Ak sa používa ako detektor neprítomnosti, osvetlenie sa musí vždy zapnúť, najprv manuálne pomocou NO tlačidla a po uplynutí doby oneskorenia vypnutia sa automaticky vypne. Prístroj má tiež funkciu „eko vypnutie (eco off)“, ktorá používateľovi umožňuje vypnúť osvetlenie s použitím pripojeného NO tlačidla bez toho, aby musel čakať na oneskorenie vypnutia. Ak osvetlenie nevypnete manuálne, vypne sa automaticky po uplynutí doby oneskorenia vypnutia. Detektor má stupeň ochrany IP54, bezpotenciálový kontakt a vyhovuje európskej smernici EN 0669-2-1 pre EMC a bezpečnosť. Nastavenie sa dá vykonať manuálne na samotnom prístroji alebo pomocou diaľkového ovládania. Výrobok môže byť použitý ako samostatná jednotka alebo v kombinácii s maximálne desiatimi slave detektormi.

  Farba povrchovej úpravy: white.

  Špecifikácia

  Detektor prítomnosti (resp. neprítomnosti), PIR 360°, 230V, 32 m, master, jednokanálový na povrchovú montáž na vysoké stropy. (white). Jednokanálový detektor prítomnosti, resp. neprítomnosti (230 V/360°, PIR) pre prepínanie vnútorného osvetlenia vhodný pre povrchovú montáž do vysokých stropov v skladovacích priestoroch, továrenských halách, veľmi vysokých slávnostných sieňach .. . Detektor je vybavený integrovaným svetelným senzorom, ktorý vypne osvetlenie, keď v miestnosti nameria dostatočnú úroveň denného svetla. Detekčnú oblasť detektora je možné zväčšiť pripojením až desiatich slave detektorov na detektor master. Detektor možno použiť s továrenskými nastaveniami, ktoré je možné manuálne upraviť priamo na prístroji. Snímaná zóna môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Továrenské nastavenie:

  • citlivosť snímača pohybu: vysoká
  • použitie: detektor prítomnosti závislý od denného svetla, automatické zapnutie/vypnutie pomocou PIR (po uplynutí času oneskorenia vypnutia)
  • tlačidlové ovládanie:

  o režim: „eko vypnutie (eco off)“ (osvetlenie možno vypnúť manuálne pomocou NO tlačidla bez toho, aby bolo treba čakať na oneskorenie vypnutia)

  o osvetlenie je možné zapnúť aj manuálne aj v prípade, že snímač nezaregistroval žiadny pohyb (napr. tlačidlom mimo miestnosti). Osvetlenie sa zapne iba v prípade, že množstvo denného svetla v miestnosti nie je postačujúce.

  o stlačením a podržaním tlačidla sa osvetlenie zapne alebo vypne na dve hodiny, bez ohľadu na zistený pohyb a nameranú úroveň osvetlenia. Po uplynutí tohto času detektor obnoví svoju normálnu prevádzku.

  • doba oneskorenia vypnutia: 10 min
  • svetelná citlivosť: 200 luxov
  • funkcia: detektor automaticky aktivuje osvetlenie, ak snímač pohybu zistí pohyb v oblasti a ak je úroveň osvetlenia nižšia ako nastavená hodnota luxov. Ak detektor prestal detegovať pohyb v snímanej oblasti, alebo ak je v miestnosti dostatok denného svetla, osvetlenie sa po uplynutí doby oneskorenia vypnutia automaticky vypne (ak medzitým používateľ nevypne osvetlenie manuálne).

  Detektor je vybavený dvoma potenciometrami a šiestimi DIP prepínačmi pre manuálne nastavovanie:

  • potenciometer č. 1: nastavenie svetelnej citlivosti (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)
  • potenciometer č. 2: nastavenie oneskorenia vypnutia (2 – 60 minút)
  • 4 DIP prepínače umožňujú výber rôznych funkcií: výber medzi snímačom neprítomnosti alebo prítomnosti, citlivosť detekcie, funkciu „eco-off“, tlačidlo závislosti resp. nezávislosti od denného svetla.
  • pomocou dvoch DIP prepínačov možno citlivosť snímača pohybu zvýšiť alebo znížiť. Nastavenie pomocou diaľkového ovládača: Používateľ môže pomocou diaľkového ovládania nastaviť oneskorenie vypnutia, hodnotu luxov a testovací režim úplne podľa svojich požiadaviek.
  • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Počet kanálov: 1 kanál
  • Intenzita svetla: 20 lux – 1000 lux, ∞
  • Oneskorenie vypnutia: pulse, 2 min – 1 h
  • Detekčný uhol: 360 °
  • Oblasť snímania (PIR): kruhová, 16 - 32 m
  • Prevádzková teplota: -5 – 50 °C
  • Montáž: povrchová montáž
  • Montážna výška: 4 – 8 m
  • Reléový kontakt 1: NO (max. 10 A), s bezpotenciálovým kontaktom, citlivé na svetlo a pohyb
  • Max. prierez vodičov: 3 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
  • Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1): 2300 W
  • Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
  • Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
  • Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
  • Maximálna kapacitná záťaž: 140 µF
  • Maximálna kapacitná záťaž: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
  • Rozmery (V x Š x H): 117 x 117 x 64,1 mm
  • Stupeň ochrany: IP54
  • Trieda ochrany: zariadenia triedy I
  • Certifikácia: CE

Príslušenstvo

list 0
Obľúbené